Antofi Simona

Este profesor universitar doctor în cadrul Departamentului de literatură, lingvistică și jurnalism, Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.
Titlul de doctor în Filologie, specializarea Literatură română, i-a fost conferit de către Universitatea „Alexandru Iona Cuza” din Iași, în 2004. Titlul tezei de doctorat – Perspective pluritextuale în poemul „Luceafărul” de Mihai Eminescu, coordonator profesor universitar doctor Dan Mănucă, director al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Iași, Academia Română.
Discipline predate: cursuri și seminarii în cadrul programelor de studii de licență Limba și literatura română – Limba și literatura engleză/franceză, Limba și literatura engleză/franceză – Limba și literatura română: Literatură română veche, premodernă şi modern, Literatură română. Marii Clasici, ca și în cadrul programelor de masterat Identitate, interculturalitate și multiculturalism în literatura română și europeană, respectiv Literatură română și dialog pluri-identitar – paradigme culturale contemporane (Chișinău): Literatura română actuală. Direcții și perspective de sincronizare europeană; Literatura română. Direcții și curente literare, Dinamica genurilor în literatura română actuală.
Domenii de cercetare și expertiză: literatura română în perspectivă sincronică și diacronică, teoria literaturii, literatura universală și comparată, studiile exilice și diasporice, imagologia.Afișez singurul rezultat

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON