Roș Nicolae

Născut la 8 septembrie 1974, loc. Turda, jud. Cluj.

Pregătire profesională:
– Doctor în drept (2009);
– Triplu licenţiat al Universităţii „Babeş-Bolyai”
din Cluj-Napoca în:
– Știinţe juridice (1998);
– Știinţe politice (1999);
– Știinţe administrative (2001).
– Master în ştiinţe administrative „Managementul afacerilor publice europene” (2007);
– Absolvent al cursului post universitar de perfecţionare în specializarea Drept Civil (1999);
– Absolvent al cursului din cadrul departamentului pentru pregătirea personalului didactic (1999);
– Absolvent al programului de perfecţionare – Participarea tinerilor la procesul de decizie în administraţia publică centrală şi locală – Institutul Naţional de Administraţie (2004).

Activitate profesională:
– Lector universitar doctor titular la disciplinele „Dreptul muncii” și „Dreptul securităţii sociale” în cadrul Universităţii „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Facultatea de Drept, Cluj-Napoca;
– Lector universitar doctor asociat la Universitatea ,,Bogdan Vodă” – Facultatea de Drept din Cluj-Napoca, titular al disciplinelor „Dreptul muncii” și „Dreptul securităţii sociale”- la nivel licență, respectiv ,,Drept administrativ și legislația muncii”- la nivel master;
– avocat definitiv – Baroul Cluj;
– este practician în dreptul muncii şi securităţii sociale, activând în calitate de jurist în cadrul Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială a judeţului Cluj şi Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Cluj precum şi ca membru în comisia de muncă şi protecţie socială a Consiliului Local Turda, iar, în prezent, este avocat;
– a elaborat un număr de 291 de proiecte care au devenit hotărâri de Consiliu Local având ca obiect inclusiv domeniul muncii şi protecţiei sociale;
– a publicat 10 cărţi, 4 capitole de carte/studii în volume colective şi 29 articole de specialitate publicate la edituri de prestigiu recunoscute în domeniul juridic;
– a fost participant, moderator şi organizator la diverse simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale.

Vechime în muncă și în specialitate:
– 28 de ani, din care peste 12 ani în administraţia publică centrală şi judeţeană, ocupând diverse funcţii de conducere şi de execuţie și peste 12 ani în administrația publică locală, ales în calitate de consilier municipal.Afișez toate cele 10 rezultate

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON