Avornicesei Oana-Florina

Licențiată în filologie germană și engleză specializarea studii de traducere în 2000 și absolventă a Masteratului European de Interpretare de Conferință (germană și engleză) în 2001, ambele în cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine ale Universității din București, a obținut titlul de doctor în filologie în anul 2010 de la Școala Doctorală „Cultură și Civilizație” a aceleiași universități cu lucrarea „The Literariness of John Fowles’s Journals and Their Translation, from a Semiotic Perspective” – „Caracterul literar al Jurnalelor lui John Fowles şi traducerea lor, din perspectivă semiotică”.
În perioada 2007-2012 a colaborat cu Societatea Română de Radiodifuziune – România Cultural cu traducerea și lectura poeziilor traduse din engleză în română de poezie mistică de Efrem Șirul, precum și din germană în română de poezie romantică de Novalis şi Clemens Brentano, poezie de Rainer Marie Rilke, Hugo von Hofmannsthal, Ludwig Achim von Arnim, August Wilhelm Schlegel, Rainer Maria Rilke, Ludwig Tieck, Clemens Brentano, precum şi selecţii dintr-o antologie a imnografiei germane închinate Maicii Domnului cuprinzând de la autori anonimi până la poeții secolului XX.
În 2007 a publicat la editura Humanitas traducerea Romanului „Buddha din suburbie” de Hanif Kureishi.
Din 2014 este lector universitar în cadrul Departamentului de Limbi Străine și Comunicare al Facultății de Inginerie în Limbi Străine al Universității Tehnice de Construcții din București, unde predă traducere și interpretare specializată neliterară din germană și engleză.
Alte publicații:
În 2016, „Interpretarea de conferință. Tehnici și aplicații” în coautorat cu Elena Maftei-Golopenția și Raluca-Maria Topală.
În 2022, culegerile de activități practice, de studiu și discursuri de interpretare simultană pentru relații internaționale în limba engleză „Simultaneous Interpreting in International Relations. Sample Speeches and Practical Aactivities for the Use of Second-Year M.A. Students in Specialised Translation and Interpretation” și în limba germană „Simultandolmetschen für internationale Beziehungen. Redesammlung für praktische Übungen für die MA-Studierenden im 2. Jahrgang des Masterprogramms für Fachübersetzen und -dolmetschen (MATIS)”.Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON