Nadia Nicoleta Morărașu

Este conferențiar universitar la Facultatea de Litere a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, România. Deține un master în Științele limbajului și ale comunicării, un doctorat în Filologie (din 2008) și este conducător de doctorat în Filologie (în urma obținerii abilitării în 2021). Este director executiv al centrului de cercetare CETAL (Centrul de Explorări Textuale și Acțiune prin Limbaj) și director al Departamentului de Limbi și Literaturi Străine. Din 2017, este co-editor al revistei Cultural Perspectives. Journal for British and Cultural Studies in Romania (publicată fără întrerupere din 1996) și coordonatorul Centrului de Informare Europe Direct Bacău.
Pe lângă predarea unor cursuri din diferite ramuri ale lingvisticii și stilisticii, ea este implicată în cercetare transdisciplinară și interdisciplinară privind studiile de nume și identitare, precum și teoria și practica traducerii. Pe parcursul celor peste 20 de ani de carieră academică, a publicat, ca unic autor sau în co-autorat, 15 cărți științifice și capitole de cărți, 10 materiale didactice, peste 50 de articole în reviste indexate in baze de date internaționle, 20 de recenzii recenzii științifice și a participat la peste 50 de manifestări științifice naționale și internaționale. Dintre publicațiile științifice, se remarcă lucrările lexicografice apărute la edituri de prestigiu din țară (English-Romanian Dictionary of Name-related Terms/ Dicționar englez-romȃn de termeni referitori la nume, Editura Casa Cărții de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2020; A Dictionary of Similes: from Phrasemes to Tropes, ediția a 2-a revizuită, Editura Casa Cărții de Ştiinţă, Cluj, 2020, Dicționar de comparații, Ed. „Alma Mater”, Bacău, 2021) și din străinătate (The shaping of narrative identity through the act of naming (LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011) și The Stylistic Identity of English Literary Texts (LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014).



Afișez singurul rezultat

LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON