Marioara Iordan

Este cercetător principal gradul I la Institutul de Prognoză Economică (IPE) al Academiei Române, unde activează din anul 1981 și doctor în economie din anul 1999. Activitatea de cercetare desfașurată în cadrul IPE vizează arii tematice precum: dezvoltarea regională, comportamentul agenților economici și al gospodăriilor populației, sărăcie și bunăstare economico-socială, dezvoltare durabilă, capital uman și piața muncii, competitivitate și reziliență socio-economică și de mediu. Este autoare și coautoare a unor cărți/capitole în cărți publicate în România: EVOLUŢII STRUCTURALE ALE EXPORTULUI ÎN ROMÂNIA,(vol din 2003, 2004, 2005), Perspectivele pieței muncii din România în contextul Strategiei Europa 2020, Creşterea contribuţiei comerţului exterior la realizarea convergenţei reale, Economia României după Marea Unire,vol.II., Economia Sectorială, 2018, Reziliența regională.Perspective teoretice și practice în perioade de criză economică 2023. În anul 2017 a primit Premiul “Nicolas Georgescu Roegen ”pentru lucrarea Competitivitate-Competitivitatea regională in Romania, acordat de Academia Română colectivului de autori ai cărții. A publicat articole știintifice și studii în publicații indexate în bazele de date internaționale Web of Science, Scopus și altele, capitole în cărți pubicate în străinătate. A fost coordonator și membru în numeroase echipe de cercetare ale unor proiecte de cercetare&dezvoltare derulate prin IPE și a participat la stagii de documentare și alte programe academice în Regatul Unit, Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Slovenia, Cehia, Ungaria, Turcia, China.Afișez singurul rezultat

LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON