Jalbă Luminița

Studiile absolvite după examenul de bacalaureat sunt: Academia de Studii Economice –București, 1988-1993, Facultatea de Finanțe, Bănci, Contabilitate, Universitatea Independentă Titu Maiorescu, 1993-1997, doctorat în domeniul contabilității,din anul 2006 în cadrul A.S.E. – Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, expert contabil în cadrul CECCAR din anul 2008.
În ceea ce privește experiența profesională a avut funcția de economist în perioada 1994-1998, la SC Delfincom SA, consilier juridic, în perioada 1998-1999, în cadrul Credit Bank, iar apoi a început cariera universitară la Universitatea Ecologică București, în perioada 1999-2002, la Universitatea Creștină ,,Dimitrie Cantemir”, în perioada 2002- februarie 2023, în cadrul Facultății de Management Turistic și Comercial, în cadrul acesteia având funcțiile de: asistent univ.drd., lector univ.dr., conf. univ. dr.
În perioada 2000-2005, fiind asistent univ. dr. a colaborat cu Institutul Bancar Român, iar din februarie – prezent, își desfășor activitatea în cadrul Universității Artifex București, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune.
Cu o experienţă a unei specializări în domeniul Contabilității obţinută prin absolvirea unui program de licență în domeniul contabilității și a dreptului, din dorinţa de perfecţionare, dar şi pentru a aduce un plus de valoare cercetărilor științifice, a considerat necesară aprofundarea cunoștințelor printr-un program de studii doctorale, în domeniul Contabilității, din cadrul A.S.E. lucrarea cu titlul Normalizare, reglementare și jurisprudență în contabilitatea din Romania a fost susținută în anul 2006.
Cariera universitară a început în anul 1999-2002, având funcția de asistent univ. drd. în cadrul Universității Ecologice din București, apoi din 2002 – în prezent, asistent univ. drd., lector univ. dr., până în anul 2014, din 2014- februarie 2023 – conf. univ. dr. în cadrul Facultății de Management Turistic și Comercial, din cadrul Universității Creștine ,,Dimitrie Cantemir” – București, iar din februarie 2023 – prezent, în urma concursului susținut își desfășoară activitatea în cadrul Universității Arifex – București, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune; pentru buna colaborare cu studenţii şi dorinţa unei căutări în domeniul financiar-contabil, care au constituit stimulii pentru activitatea de elaborare a unor cursuri şi materiale auxiliare (culegere de teste, articole publicate în revistele de specialitate, cărti de specialitate, caiete de aplicații, probleme și texte economice), de coordonare a cercurilor ştiinţifice de contabilitate precum şi de îndrumare a lucrărilor de licență și disertație.
Printre cărțile scrise și publicate în decursul anilor, cărți în care a aprofundat contabilitatea menționez: Bazele Contabilității și Caietul de aplicații aferent, Contabilitatea în comerț, Audit și control financiar, Accounting basics, Contabilitate bancară.
Aplicarea și consolidarea prin experiență a aptitudinilor și cunoștințelor dobândite s-au concretizat și în activitatea de expert contabil, începând cu anul 2008.Afișez toate cele 8 rezultate

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON