Ioniță Gheorghe-Iulian

Educație și formare: studii universitare de doctorat, Facultatea de Drept, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București (2002-2009); program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională în domeniul didacticii specialității „Științe socio-umane și Drept”, Universitatea din București (2013).Experiență profesională: preparator/asistent/lector/conferențiar universitar, Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană din București (1997-prezent); cercetător asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu” al Academiei Române (2013-prezent); cercetător postdoctorat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2014-2015); avocat, Baroul București (1997-2000, 2009-prezent). Activitate științifică. Cărți (22): Infracțiunile din sfera criminalității informatice: incriminare, investigare, prevenire și combatere, ed. I-III, Ed. Universul Juridic/Pro Universitaria, București, 2018, 2011/2013 (autor); Elemente de drept penal al afacerilor, Ed. Pro Universitaria, București, 2016 (autor); Drept penal – partea specială – I și II. Analiza dispozițiilor actualului și viitorului Cod penal – pe înțelesul studenților, ed. I-II, Ed. Universul Juridic, București, 2011, 2012 (autor); Criminologie teoretică și aplicată, ed. 1-5, Ed. Universul Juridic/Pro Universitaria, București, 2020, 2010, 2008, 2005/2016 (coautor); Dreptul protecției mediului, ed. 1-4, Ed. Universul Juridic/Pro Universitaria, București, 2012, 2010/2016, 2014 (autor/coautor); Articole (65): Particularități ale evoluției fenomenului criminalității informatice în România, în CJ nr. 11/2021, pp. 631-636; Aspecte privind infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic, în Revista Română de Drept Penal al Afacerilor nr. 2/2020, pp. 74-86; Scurte considerații privind modificările textelor de incriminare a faptelor la regimul general de protecție a mediului, în Revista Universul Juridic nr. 8/2018, pp. 172-182; Brief remarks regarding the amendments to regulations concerning the incrimination of the deeds against companies and competition, în Contemporary Legal Institutions, vol. 8, nr. 2/2016, pp. 86-99; Observații referitoare la modificările textelor de incriminare a faptelor la regimul proprietății intelectuale, în Analele Universității „Al. I. Cuza” Iași, Tomul LXII, Științe Juridice, nr. II, 2016, pp. 227-240; Unele observații la decizia nr. 12/2014 din 02.06.2014 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, în dosarul nr. 13/1/2014/HP/P, în Studii și Cercetări Juridice, an 4 (60), nr. 1, ianuarie-martie 2015, pp. 115-130; Aspecte procesual penale și tehnice referitoare la percheziția informatică, în Dreptul, nr. 12/2014, pp. 206-219; Uciderea copilului nou-născut de către mamă. Aspecte juridico-penale și medico-legale, în Revista de Drept Penal nr. 1/2014, pp. 77-90; Accesul la un sistem informatic și recursul în interesul legii formulat în această materie, în Revista de Drept Penal nr. 4/2013, pp. 111-125; Sugestii pentru o mai bună sistematizare a infracțiunilor la regimul protecției mediului, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012, pp. 49-57 (coautor); Infracțiunea de incest în lumina actualelor reglementări și a noului Cod penal, în Dreptul nr. 2/2012, pp. 196-207; Infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului. Concept și drept comparat, în Revista de Drept Penal nr. 1/2012, pp. 142-150; Aspecte controversate referitoare la infracțiunile de viol și de perversiune sexuală în lumina dispozițiilor actualului și viitorului Cod penal, în Dreptul nr. 11/2011, pp. 221-235; A comparative analysis regarding the implementation of some CoE’s Convention on Cybercrime provisions in the national legislations, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai Iurisprudentia, ianuarie-martie 2011, nr. 1/2011, pp. 58-88; Unele considerații în legătură cu infracțiunile privitoare la viața sexuală, în Dreptul nr. 3/2003, pp. 155-159. Premii: premiul „Vintilă Dongoroz” al Uniunii Juriștilor din România acordat în anul 2001 pentru lucrarea „Criminologie”.Afișez toate cele 6 rezultate

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON