Ioniță-Burda Ștefania Diana

Educație și formare: studii universitare de doctorat, Facultatea de Drept, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București (2016-2020); studii post-universitare, specializare Drept privat, Facultatea de Drept, Universitatea din București (2005-2006).Experiență profesională: preparator/asistent universitar, Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană din București (1996-prezent); cercetător postdoctorand, Institutul de Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu” al Academiei Române (2016-2018); avocat, Baroul București (1996-2000). Activitate științifică. Cărți (5): Dreptul protecției mediului,</I. ed. 2-4, Ed. Universul Juridic/Pro Universitaria, București, 2012/2016, 2014 (coautor); Dreptul muncii și protecției sociale. Culegere de teste grilă, Ed. Pro Universitaria, București, 2011, (coautor); Managementul contractelor de achiziție, Ed. Academiei Tehnice Militare, București, 2003 (coautor). Articole (30): Aspecte privind distrugerea fondului forestier național și vegetației forestiere din afara acestuia, în CJ nr. 9/2018, pp. 527-533; Rolul FOREST EUROPE în gestionarea și dezvoltarea durabilă a pădurilor în regiunea europeană, în Revista Universul Juridic nr. 8/2018, pp. 102-123; Aspecte privind politica de mediu a Uniunii Europene, în Revista Universul Juridic nr. 7/2018, pp. 70-78; Conexiunile criminalității ecologice cu criminalitatea afacerilor și criminalitatea organizată, în Revista de Criminologie, Criminalistică și Penologie, nr. 1-2/2014, pp. 101-106 (coautor); Sugestii pentru o mai bună sistematizare a infracțiunilor la regimul protecției mediului, în Revista de Drept Penal nr. 3/2012, pp. 49-57 (coautor); The indictment of acts which affect the environment in the legislation of the European Union and in the legislation of some European countries, în Criminal Law Review, vol II, issue 2, Jul.-Dec. 2012 (coautor); Forme de manifestare a criminalității ecologice, în Pro Patria Lex, vol. X, no. 1 (20)/2012, pp. 273-281; Ecological crisis and economic crisis, Is it a coincidence?, în Romanian Economic and Business Review, fall 2011, vol. 6, no. 3/2011, pp. 151-160 (coautor).Afișez singurul rezultat

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON