Anghel Ion M.

Pregătire
Absolvent al Facultăţii de Drept Bucureşti (1952); doctor în drept (internaţional şi civil) al Universităţii din Bucureşti; i s-a conferit titlul de doctor honoris causa al Universităţii Valachia – Târgovişte, 2007; a participat la cursurile Academiei de Drept Internaţional de la Haga (1966) şi ale Institutului de Drept Umanitar – San Remo (1989). Este membru de onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţe din România (2013).
Activitatea
În învăţământul universitar (preparator, asistent, lector, profesor, decan) în perioada 1950-2012 (cu intermitenţă), la disciplinele: Drept roman, Drept civil, Drept internaţional public şi privat, Dreptul Uniunii Europene (în ultimii 20 de ani).
Ca diplomat în M.A.E. (1959-1966), având funcţiile de consilier juridic şef, şef de serviciu, director, consilier al ministrului – în Centrală; în exterior, acelea de însărcinat cu afaceri (în Cipru, Italia şi Malta), ambasador al României la Haga şi consul general în San Marino, Membru al Curţii Permanente de Arbitraj – Haga, al Comisiei de la Veneţia, al Comisiei Dunării, al Birourilor Internaţionale pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale – Geneva, în diferite organisme ale organizaţiilor internaţionale (O.N.U., U.N.E.S.C.O.); a reprezentat România în zeci de reuniuni internaţionale (fiind ales şi preşedinte în unele dintre acestea); a negociat peste 80 de convenţii şi tratate (semnându-le pe unele dintre acestea în numele României); elaborare a câteva zeci de proiecte de legi.
Consilier în Consiliul legislativ, elaborând timp de 12 ani, peste 1500 de avize la proiectele de legi, inclusiv a celor de aderare la N.A.T.O. şi U.E., pentru armonizarea legislaţiei noastre cu cea europeană.
În prezent este Preşedintele Asociaţiei Ambasadorilor şi Diplomaţilor de Carieră din România, al Societăţii Române de Drept European şi Prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Politică Externă.
Lucrări
A. 35 de cărţi şi manuale, printre care:
1. Dreptul tratatelor, 3 vol. (1649 p.), Ed. Lumina Lex, 2000 şi 2005
2. Tratatul internaţional şi dreptul intern (163 p.), Ed. Lumina Lex, 1999
3. Dreptul diplomatic şi consular (1113 p.), ed. rev., Ed. Lumina Lex, 2002
4. Dreptul diplomatic şi Dreptul consular, Tratat (820 p.), Ed. Universul Juridic, 2011
5. Dreptul diplomatic, 2 vol. (1125 p.), Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984 şi 1986
6. Dreptul consular (519 p.), Ed. Ştiinţifică, 1978
7. Subiectele de drept internaţional (456 p.), ed. rev., Ed. Lumina Lex, 2000
8. Personalitatea juridică şi competenţele Comunităţilor Europene/Uniunii Europene (304 p.), ed. rev., Ed. Lumina Lex, 2007
9. Răspunderea civilă (448 p.), coautor, Ed. Ştiinţifică, 1970
10. Răspunderea în dreptul internaţional (376 p.), coautor, Ed. Lumina Lex, 1998
11. Dreptul roman, manual (446 p.), şase ediţii (1991-2002)
12. Regulile războiului şi Dreptul umanitar (495 p.), coautor, Ed. Lumina Lex, 2003
13. Dreptul mai presus de toate (ubi societas, ubi jus) (463 p.), Ed. Junimea, 2008
14. Mecanisme de soluţionare paşnică a diferendelor dintre state, coautor (341 p.), Ed. Politică, 1982
15. Tratatele încheiate de România ca ultim criteriu de apreciere a politicii sale externe (323 p.), Ed. Junimea, 2013
16. Diplomaţia Uniunii Europene (şi regulile acesteia) (572 p.), Ed. Universul Juridic, 2015
17. Pagini din diplomaţia României, 4 vol. (peste 2000 p.), coordonator şi autor, Ed. Lumina Lex, 2009-2012
18. Quo vadis, România? (180 p.), coautor, Ed. Junimea, 2012
19. Quo vadis, România?, în limba engleză (225 p.), coautor, Ed. Junimea, 2013
20. Ion. M. Anghel, Profesor şi Diplomat (214 p.), Târgu Jiu, 2013, Editura Academica Brâncuşi
B. Peste 160 de studii, articole şi note din domuniul Dreptului internaţional şi Dreptului Uniunii Europene (publicate în ţară şi străinătate) despre: revizuirea Constituţiei; drepturile omului; Pactele drepturilor omului; tratate; succesiunea statelor în relaţiile internaţionale; aderarea României la U.E. şi la N.A.T.O.; răspunderea civilă pentru pagubele produse prin folosirea în scopuri paşnice a energiei nucleare; probleme legate de hidrocentrala de la Porţile de Fier; Comisia Dunării; Statutul Tribunalului Internaţional de la Haga, al Curţii Penale Internaţionale; legea cetăţeniei; societăţile transnaţionale ş.a.
C. Discursuri în conferinţele internaţionale, alte documente internaţionale – diplomatice elaborate.
D. Decoraţii şi medalii
Străine:
– Marele Ordin de Aur pentru Merite (Preşedintele Austriei)
Româneşti:
– Ordinul Muncii clasa a III-a; Ordinul „Pentru merit” în grad de Cavaler (Preşedintele României)
Premii şi medalii:
– Premiul de excelenţă şi medalia de merit al Uniunii Juriştilor din România; Premiul internaţional „Nicolae Titulescu” – 2007; Premiile acordate de Academia Oamenilor de Ştiinţă din România; Premiul „Grigore Gafencu” – 2011 (pentru volumul Pagini din diplomaţia României); Premiul „Dimitrie Cantemir” – 2013 (pentru Tratatele încheiate de România) şi Premiul „Nicholas Georgescu – Roengen” – 2013 (Quo vadis România?); Medalia Conferinţei de Drept internaţional privat – Haga (1992); Medalia A.S.S.E.R. – Haga; diferite medalii şi diplome de excelenţă în diplomaţie, în învăţământul universitar, de participare la diferite conferinţe ştiinţifice.Afișez toate cele 2 rezultate

LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON