Ilieș Liviu

Experienta Profesionala:
Perioada: 1970-prezent

Locul de muncă: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice si Gestiunea Afacerilor.
Adresa angajatorului: Str. Teodor Mihali nr. 58-60, Cluj-Napoca
Funcţia : asistent/lector/conferenţiar/profesor universitar, Catedra de Management.
Activităţi şi responsabilităţi principale:
– susţinerea cursurilor şi seminariilor la disciplinele: Managementul firmei, Managementul calităţii totale, Comportament organizaţional, Management logistic, Transporturi şi expediţii internaţionale;
– activităţi de cercetare şi publicare;
– Director al Centrului de Dezvoltare Universitară, Universitatea Babeş-Bolyai (2005-prezent);
– şef de catedră (2004-2008);
– conducător de doctorat, domeniul Management;
– Director al Şcolii Doctorale, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor;
– Director al Centrului de Promovare a Afacerilor şi Dezvoltare Regională (acreditat CNCSIS) al Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor;
– consultanţă în domeniile managementului, logisticii şi organizării producţiei;
– Preşedinte al Consiliului Director al Centrului de Dezvoltare Managerială Cluj-Napoca, constituit ca fundaţie de către: Ambasada Marii Britanii din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Cluj-Napoca, Consiliul Judeţean Cluj;
– expert în Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS);
– expert în programul Parteneriat pentru dezvoltarea Transilvania Nord, cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest;
– expert CNCSIS, membru în Registrul Naţional al Experţilor pentru Învăţământ Superior;
– Director al Departamentului de Asigurare a Calităţii în Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (2000-2003), Implementarea managementului calităţii şi planificare strategică
– Presedinte al Comisiei de Evaluare a Calităţii a Universităţii Babeş-Bolyai (din 2006);
– membru în Comisia Naţională de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, domeniul Management din MECT;
– Secretar generalal Societăţii Academice de Management din România (SAMRO);
– expert ANEVAR.Afișez singurul rezultat

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON