Gheorghe Cristian

Studii: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept (1990-1994); Programul de studii aprofundate, master, Dreptul afacerilor, Universitatea din Bucureşti (1994-1995); Studii doctorale în cadrul Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Drept, doctor în drept, specializarea Drept comercial (1995-2002); Universitatea din București, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic (2009); Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Institutul Politehnic Bucureşti (1986-1991).Activitate: cadru didactic asociat, Academia de Studii Economice Bucureşti, Programul de master DAFI – piețe de capital (2001-2005); Universitatea „Nicolae Titulescu” din București, Facultatea de Drept, lector univ. dr. (2008-2012); Universitatea „Nicolae Titulescu” din București, Facultatea de Drept, Facultatea de Științe Economice, conf. univ. dr. (2012-prezent); avocat, Baroul București.Publicații: 12 lucrări, monografii, cursuri şi suporturi de curs, în calitate de unic autor, între care: Societăţi comerciale. Voinţa asociaţilor şi voinţa socială (2003); Drept comercial comunitar. Instituţii de drept comunitar din perspectiva dreptului român (2005); Dreptul pieţei de capital (2009); Drept comercial european (2009); Nulităţi de drept comercial (2010); Drept comercial (2010); Drept comercial român (2013); Tratat de drept comercial român (2020); 52 de studii în diverse reviste juridice de largă recunoaștere națională.Premii și distincții: „Diploma de onoare” decernată de Uniunea Juriştilor din Romania, Societatea Academică ,,Titu Maiorescu”, revistele ,,Dreptul” și ,,Palatul de Justiție”, pentru lucrarea Drept comercial european (2009).Afișez singurul rezultat

LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON