Gheorghe Cristian

Studii: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept (1990-1994); Programul de studii aprofundate, master, Dreptul afacerilor, Universitatea din Bucureşti (1994-1995); Studii doctorale în cadrul Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Drept, doctor în drept, specializarea Drept comercial (1995-2002); Universitatea din București, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic (2009); Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Institutul Politehnic Bucureşti (1986-1991).Activitate: cadru didactic asociat, Academia de Studii Economice Bucureşti, Programul de master DAFI – piețe de capital (2001-2005); Universitatea „Nicolae Titulescu” din București, Facultatea de Drept, lector univ. dr. (2008-2012); Universitatea „Nicolae Titulescu” din București, Facultatea de Drept, Facultatea de Științe Economice, conf. univ. dr. (2012-prezent); avocat, Baroul București.Publicații: 12 lucrări, monografii, cursuri şi suporturi de curs, în calitate de unic autor, între care: Societăţi comerciale. Voinţa asociaţilor şi voinţa socială (2003); Drept comercial comunitar. Instituţii de drept comunitar din perspectiva dreptului român (2005); Dreptul pieţei de capital (2009); Drept comercial european (2009); Nulităţi de drept comercial (2010); Drept comercial (2010); Drept comercial român (2013); Tratat de drept comercial român (2020); 52 de studii în diverse reviste juridice de largă recunoaștere națională.Premii și distincții: „Diploma de onoare” decernată de Uniunea Juriştilor din Romania, Societatea Academică ,,Titu Maiorescu”, revistele ,,Dreptul” și ,,Palatul de Justiție”, pentru lucrarea Drept comercial european (2009).Afișez singurul rezultat

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON