Micu Gabriel

Educație și Formare: studii universitare de doctorat, Doctor în drept, specializarea Drept Internațional – Drepturile Omului, Școala doctorală a Universității Titu Maiorescu; Doctor în Istorie, specializarea Istoria modernă și contemporană, Școala doctorală a Universității din Craiova; studii masterale, master în domeniul Drepturile Omului, Catedra UNESCO și Universitatea de Nord Baia Mare – cu aportul experților de la Consiliul Europei și Uniunea Europeană; licențiat în drept/lucrare de licență în domeniul Dreptului Internațional Public, la Universitatea București, în anul 2000; licențiat în electronică și telecomunicații/specializarea proiectare de circuite integrate digitale, Institutul Politehnic București, Facultatea de Electronică și Telecomunicații – secția fizica semiconductorilor, în anul 1998; studii postuniversitare pentru calificările: Manager de proiect, Universitatea din Satu Mare (2016), Formator, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de șanse/Exelo Training & Development (2012), Expert în domeniul securității și bunei guvernări, Universitatea Națională de Apărare Carol I – Colegiul Național de Apărare (2011), cadru didactic pentru învățământul preuniversitar, Universitatea București – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (2010), cadru didactic pentru învățământul universitar, Universitatea București – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (2010), Elaborare de proiecte E-Government, Universitatea Georgetown – Center for Intercultural Education and Development – S.U.A. și U.S.A.I.D. (Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională) (2006), Expert în domeniul Drepturilor Omului, Institutul Român pentru Drepturile Omului/Experți români și Internaționali în materie (Consiliul Europei, Comisia de Drept Internațional, Academia Română) (1999), Expert în domeniul Relațiilor Internaționale, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Institutul Român de Studii Internaționale (1995), Expert în domeniul drepturilor omului și comunicării, Academia Română, Centrul European de Studii în Probleme Etnice și Comunicare Socială în parteneriat cu Guvernul României – Consiliul pentru Minoritățile Naționale (1995).

Experiență profesională: lector universitar dr. la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (din 2016); cadru didactic asociat la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (perioada 2004-2015), Universitatea de Vest Timișoara (din 2014), Universitatea Națională de Apărare – Colegiul Național de Apărare (din 2006), Academia de Poliție – Colegiul Național de Afaceri Interne (din 2020), Universitatea Bioterra (din 2017); Inginer stagiar, Întreprinderea Microelectronica, Platforma Băneasa (1988-1990); Director, Compania Vlahostart SRL, (1990-1991); Director – Direcția de Organizare și Sinteză, Departamentul pentru Tineret din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului (1992-1993); Expert guvernamental – Secretariatul Consiliului pentru Minoritățile Naționale, Guvernul României (1993-1995); Director – Departamentul pentru Protecția Minorităților Naționale, Direcția Relații cu Organismele Internaționale și Organizațiile Neguvernamentale, Guvernul României (1996-1997); Director – Direcția pentru Drepturile Omului și Consiliul Europei, Ministerul Afacerilor Externe (1997-1998); Președinte al Grupului de lucru pentru mișcările democratice care amenință drepturile omului (funcție onorifică); Directoratul pentru Drepturile Omului, Consiliul Europei (1997-2000); prim-colaborator Ambasada României în Republica Cipru (1998-1999); însărcinat cu afaceri a.i., Ambasada României în Republica Cipru (1999-2000); Director – Direcția Republica Moldova, Ministerul Afacerilor Externe (2001-2003); Secretar I, Direcția Cooperare Regională și Republica Moldova, Ministerul Afacerilor Externe (2003); Director – Direcția Originarii din România, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Guvernul României (detașat din Ministerul Afacerilor Externe) (2004-2005); Consilier al secretarului general al Ministerului Afacerilor Externe (2006-2008); Director – Direcția Programe U.E., Ministerul Afacerilor Externe (2008-2009); Consilier al secretarului general al Guvernului României și coordonator al Compartimentului de Relații Internaționale al Guvernului (detașat de la Ministerul Afacerilor Externe) (2009-aprilie 2012); Consilier al secretarului general al M.A.E. (mai 2012-octombrie 2012); gerant interimar, Consulatul General al României de la Barcelona, Regatul Spaniei (noiembrie 2012-decembrie 2012); ministru plenipotențiar Direcția Generală de Resurse Umane, Direcția America Latină și Caraibi, Ministerul Afacerilor Externe (2013-iunie 2017); însărcinat cu afaceri a.i., Ambasada României în Emiratele Arabe Unite (iulie 2017-septembrie 2017); ministru plenipotențiar în Direcția Relațiile cu Republica Moldova, Ministerul Afacerilor Externe (octombrie 2018-martie 2020); Director, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Guvernul României (detașat de la Ministerul Afacerilor Externe) (2021); ministru plenipotențiar în Direcția Europa de Est și Asia Centrală – Ministerul Afacerilor Externe (2022-în prezent).

Cercetare științifică: Cărți: Ordinea juridică instituțională comunitară, Ed. Paideia, București, 2007; Basarabia, România și geopolitica Marilor Puteri, Ed. Pontos, Chișinău, 2011; European Institution, Ed. Pro Universitaria, București, 2013; Bessarabia, Romania and the Great Power’s Geopolitics (1914-1947), Ed. Pro Universitaria, București, 2013; European Construction, Ed. Pro Universitaria, București, 2016; Diplomatic Law, Ed. Pro Universitaria, București, 2016; Human Rights, Ed. Pro Universitaria, București, 2017; De la diplomația tradițională la diplomația publică, Ed. Pro Universitaria, București, 2021 (serie de autor); Instrumentele specifice diplomației publice și domenii conexe, Ed. Pro Universitaria, București, 2021 (serie de autor); Subiectele specifice diplomației publice, Ed. Pro Universitaria, București, 2022 (serie de autor); Diplomația în era informatizării. Noua diplomație publică, Ed. Pro Universitaria, București, 2022 (serie de autor). Articole în reviste de specialitate: Campania Europeană Împotriva Rasismului, Xenofobiei, Antisemitismului și Intoleranței, revista Drepturile Omului, editată de Institutul Român pentru Drepturile Omului (I.R.D.O.), Anul VI, nr. 3, 1996; Securitatea frontierelor și stabilitatea regională – studiu efectuat în cadrul unei cercetări colective, lansată și finanțată de Institutul de Politici Publice din București, publicat în anul 2002 de Institutul de Politici Publice (I.P.P); Identity conflicts an Interdisciplinary Interconnection – studiu introductiv al lucrării Identity Conflicts, elaborată de Iulian Chifu, Ed. Politeia – S.N.S.P.A., 2004; Moștenirea lui Ribbentrop și a lui Molotov/1940. Crearea Moldovei Sovietice – revista Magazin Istoric, Anul XL, serie nouă, nr. 12 (477), decembrie 2006; Alianțele României înainte de Primul Război Mondial – revista Lumea, An XIII, nr. 11 (163) 2006, noiembrie 2006, Basarabia între obiect și subiect al geopoliticii rusești – studiu publicat în revista Destin Românesc (Chișinău), serie nouă, An I, nr. 3-4 (47-48), 2006; Integrarea României în Spațiul Schengen – articol publicat în Forum Criminalistic, revistă de informare și opinii de specialitate, nr. 1/2010; Reglementări comunitare cu privire la cetățenia europeană – studiu publicat în Forum Criminalistic, revistă de informare și opinii de specialitate, nr. 1/2010; Cum am ajuns vecini cu rușii – articol publicat în revista Magazin Istoric, nr. 3 (528) martie 2011; A 57-a sesiune a Adunării Parlamentare NATO – articol publicat în revista Diplomat Club, nr. 8-11, (233-238), Anul XII; Cetățenia, concept fundamental în Drept Internațional Public – articol publicat în ProPatria LEX, revistă de studii și cercetări juridice, vol. X, nr. 2 (21)/2012; Paradisurile fiscale și globalizarea corupției, studiu publicat în Revista de Investigare a Criminalității, Vol. VI – nr. 1/2013; Considerații teoretice asupra conceptului de sancțiune internațională – studiu publicat în revista Studii de Securitate Publică, Ed. Sitech, nr. 2 (6)/2013, vol. II; Mecanismele de Sancțiune în Dreptul Internațional Public – articol publicat în revista Studii de Securitate Publică, Ed. Sitech, nr. 2 (6)/2013, vol. II; State sovereignty in the context of European construction – articol publicat în Titu Maiorescu University Law Review, Law series, 2013, Anul XII; The Romanian Principalities in the focus of interest of Russian Foreign Policy – articol publicat în revista Transylvanian Review, vol. XXIII, nr. 4, 2014; Consideration on the political and juridical concept of self-determination – articol publicat în Titu Maiorescu University Law Review, Law series, 2014, Anul XIII; International regulation relating to discrimination – studiu publicat în revista Journal of European Studies and International Relations, vol. V – Issue 2/2014; International responsibility of states for damages caused to persons through unlawful acts. The institution of diplomatic protection – articol publicat în Titu Maiorescu University Law Review, Law series, 2015, Anul XIV; Legal effects of International Recognition as an institution, articol publicat în Titu Maiorescu University Law Review, Law series, 2017, Anul XVI; The concept of European citizenship – articol publicat în Journal of law and administrative studies, nr. 13/2020; Diplomatic function of the consular institution – articol publicat în Journal of law and administrative studies, nr. 13/2020; Regulations at regional level on protection of the citizens belonging to national minorities – articol publicat în Titu Maiorescu University Law Review, Law series, 2020, Anul XIX; Federalism and national minorities – articol apărut în revista cu apariție online Perspectives of Law and Public Administration Journal, volumul 9, nr. 2, decembrie 2020, (http://www.adjuris.ro/revista/an9nr2.html). Articole în volume de conferințe: Reflectarea principiilor democratice și valorilor europene în activitatea Curții Europene pentru Drepturile Omului – referat prezentat în cadrul conferinței internaționale cu tema Justiție și Integrare Comunitară, ed. a II-a, organizată de Universitatea Transilvania, din Brașov, 14-15 mai 2009; Interpretări juridice ale unor decizii politice – referat prezentat la conferința internațională cu tema Societatea românească între frontiere imperiale, Chișinău, 7-9 octombrie 2011; Romania and Republic of Moldova: Two Decades of Cohabitation. Identity File – referat prezentat la conferința internațională cu tema „International Round Table Discussion. Success and Failures of the last two decades of development in post soviet countries”, Chișinău, 5-6 decembrie 2011; Individuals rights – domestic and international means for defending persons in unpropitious conditions – referat prezentat la conferința internațională cu tema „Psihosocial perspectives in the Quasi-coercitive treatment of offenders (the 4th edition) – Social control and vulnerable groups”, Timișoara, 24-25 aprilie 2013; National minorities and their struggle for ethnic assert – referat prezentat la conferința internațională cu tema„ Psychosocial perspectives in the Quasi-coercitive treatment of offenders (the 4th edition) – Social control and vulnerable groups”, Timișoara, 2013; The rescinding of European Institutions related to human rights issue – referat prezentat la cel de-al doilea Congres Mondial de Reziliență, cu tema „From Person to Society”, Timișoara, 8-10 mai 2014; The Holder of the self-determination right, referat prezentat la conferința internațională cu tema „Uniformization of law, legal effects and social, political, administrative implications”, Iași, 23-25 octombrie 2014; Răspunderea organizațiilor internaționale – reglementarea sa în dreptul internațional european – referat prezentat la conferința internațională cu tema „Dreptul între modernizare și tradiție, implicații asupra organizării juridice, politice, administrative și de ordine publică”, București, 21-23 aprilie 2015; Titularul dreptului de autodeterminare – referat prezentat la conferința internațională cu tema „Uniformizarea dreptului, efecte juridice și implicații sociale, politice și administrative”, Iași, 23-25 octombrie 2014; Identity Resilience, articol prezentat la conferința internațională cu tema „Multidisciplinary perspectives in the Quasi-coercitive treatment of offenders”, the 6th edition, 11-12 mai 2017, Freiburg, Germania; Human rights in the context of international security – referat prezentat la Conferința internațională cu tema „Romanian Centenary”, 26 iunie 2018, București; Reflection on the Roma Minority and Drug Issue – articol prezentat la conferința internațională cu tema „Multidisciplinary perspectives in the Quasi-coercitive treatment of offenders”, the 7th edition, 13-14 septembrie 2018, Timișoara; Regulate for no Written Culture – articol prezentat la conferința internațională cu tema „Multidisciplinary perspectives in the Quasi-coercitive treatment of offenders” (the 7th edition), 13-14 septembrie 2018, Timișoara; Theoretical Considerations on the notion of European citizenship, Thierry Bonneau, Cristina Elena Popa Tache, Innovation and Development in Business Law. Contributions to the 10th International Conference Perspectives of Business Law in the Third Millennium, ADJURIS – International Academic Publisher, January 2021 (disponibil la www.adjuris.ro/editura_en.html).Afișez toate cele 12 rezultate

LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON