Zamfir Elena

Elena Zamfir, profesor universitar doctor, cercetător științific 1 la ICCV, Academia Română București.
Are o carieră universitară și de cercetare științifică neîntreruptă din 1966 până în prezent. Doctor în filosofie ( 1972, la Universitatea din București ). Coordonator de doctorat în sociologie din 1994-prezent. Șef la catedra de Asistenţă Socială şi Psihologie Socială a Universităţii din Bucureşti (1991−2009). A contribuit la relansarea învățământului de asistență socială în România și Republica Moldova. Domenii de interes în cercetarea ştiinţifică: politici sociale, asistenţă socială, calitatea vieții, strategii antisărăcie, incluziune socială, dezvoltare comunitară, egalitate de șanse, metodologia cercetării ştiinţifice, psihologie socială, bunăstarea copilului şi a familiei, grupuri etnice – romi. Coordonator de proiecte științifice și de dezvoltare instituțională la nivel național și internațional pe procese de evaluare a reformelor sociale și a asistenței sociale, a politicilor pentru familie și copil etc.
A publicat numeroase studii în reviste de specialitate (peste 80), cărţi ca singur autor (10) , coautor și coordonator (34), rapoarte naţionale şi internaţionale (peste 18). A primit numeroase premii, distincții și diplome academice naționale și internaționale: premiul Academiei Române „Dimitrie Gusti” ,gradația de merit a Academiei Române, Doctor Honoris Causa la 5 Universități din țară, premiul Consorțiului Universităților Americane pentru cel mai bun master internațional „Administrarea comunitară a justiției”, medalia de aur a Universității de Stat din Petroșani, A participat la numeroase simpozioane, conferințe științifice naționale și internaționale.

Elena Zamfir is a PhD university professor and a senior scientific
researcher with the Institute for Quality-of-Life Research (IQLR) of the Romanian Academy (RA) in Bucharest. She has an uninterrupted university and research career since 1966 to date. She obtained her PhD degree in philosophy at the University of Bucharest (UB) in 1972. She has been a PhD program coordinator in sociology since 1994 to present. Head of the Department for Social Assistance and Social Psychology of the University of Bucharest (1991–2009). She contributed to relaunching social assistance education in Romania and the Moldova Republic. Fields of interest in scientific research: social policies, social assistance, anti-poverty strategies, social inclusion, community development, equal opportunities, methodology of scientific research, social psychology, child and family welfare, ethnic groups–Roma. Coordinator of scientific and institutional development projects at national and international level, regarding the evaluation processes of social reforms, social assistance and family policies. Sole author of numerous studies in specialized journals (over 80), sole author of several books (10), co-author and coordinator of collective volumes (34), along with national and international reports (over 18). She received numerous awards, distinctions, and academic diplomas – “Dimitrie Gusti”, Award of the Romanian Academy and the Award of the American Universities Consortium for the best international master “Community justice administration”. She received the Golden Medal of the State University of Petrosani and was granted the title of Doctor Honoris Causa by other 5 national universities.
She has participated to numerous symposiums, and scientific national and international conferences.Afișez singurul rezultat

LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON