Dumas Felicia

Este prof. univ. dr. habilitat la Facultatea de Litere, catedra de Limba Franceză, a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Autoare a unui Dicţionar bilingv român-francez şi francez-român de termeni creștin-ortodocşi, a alte zece cărţi şi co-autoare a încă două, Felicia Dumas predă limba franceză şi la Facultatea de Teologie ortodoxă “Dumitru Stăniloae” din Iaşi. A publicat peste 200 de articole şi studii de traductologie, de semiologie a gesturilor liturgice ortodoxe, despre terminologia ortodoxă din franceză, despre bilingvismul franco-român, sau despre francofonie şi relaţiile franco-române, în reviste din ţară şi din străinătate. A tradus în limba română (din franceză) zece cărţi de teologie și spiritualitate ortodoxă (dintre care șase semnate de părintele arhimandrit Placide Deseille, cel mai mare teolog ortodox și părinte duhovnicesc francez contemporan) și din română în franceză trei cărți de aceeași factură. Este căsătorită şi are un băiat.

Cărţi de specialitate ca unic autor:
1. Felicia Dumas, Gest şi expresie în Liturghia ortodoxă. Studiu semiologic, prefaţă de prof. dr. Maria Carpov, Iaşi, Institutul European, 2000 (teza de doctorat).
2. Felicia Dumas, Maica Siluana, cuvânt și slujire, Iași, Editura Doxologia, 2022.
3. Felicia Dumas, Dicționar bilingv de termeni creștin-ortodocși român-francez, francez-român, ediția a doua revizuită și îmbogățită, Iași, Editura Doxologia, 2020.
4. Felicia Dumas, Rencontrer discursivement le divin en langue française. Réflexions et analyses traductologiques, lexicales et sémiologiques, București, Editura Pro Universitaria, 2019.
5. Felicia Dumas, Le Discours religieux orthodoxe en langue française. Approches linguistique, traductologique et anthropologique, București, Editura Pro Universitaria, 2018.
6. Felicia Dumas, Le religieux : aspects traductologiques, Craiova, Editura Universitaria, 2014.
7. Felicia Dumas, Dicţionar bilingv de termeni religioşi ortodocşi: român-francez, Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Editura Doxologia, 2010.
8. Felicia Dumas, Dictionnaire bilingue de termes religieux orthodoxes : français-roumain, Iasi, Métropole de Moldavie et de Bucovine, éditions Doxologia, 2010.
9. Felicia Dumas, Plurilinguisme et éducation en français. Réflexions théoriques et analyses de cas, Iaşi, Junimea, 2010.
10. Felicia Dumas, L’Orthodoxie en langue française – perspectives linguistiques et spirituelles, avec une Introduction de Mgr Marc, évêque vicaire de la Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale, Iaşi, Casa editorială Demiurg, 2009.
11. Felicia Dumas, Lexicologie française, Iaşi, Casa editorială Demiurg, 2008.

Cărţi de specialitate, coautor:
1. Felicia Dumas, Olivier Dumas, La France et Iaşi – 600 ans d’une histoire d’amour, Iaşi, Casa editorială Demiurg, 2009.
2. Felicia Dumas, Olivier Dumas, Iaşi et la Moldavie dans les relations franco-roumaines. Histoire chronologique du XIVème au XXIème siècle, préface de prof. dr. André Godin, postface de Guillaume Robert, Iaşi, Institutul European, 2006.Afișez toate cele 3 rezultate

LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON