Dogaru Antonia Diana

Dogaru Antonia Diana
Din martie 2013 până în prezent Avocat titular definitiv – Baroul Mureş
Cabinet Individual de Avocatură Dogaru Antonia Diana, Târgu Mureș
▪ Acordare de consultații juridice;
▪ Redactarea / furnizarea opiniilor juridice/informaţiilor cu privire la problematica solicitată a fi analizată;
▪ Elaborarea proiectelor de acte juridice şi asistarea clientului la negocierile referitoare la acestea;
▪ Întocmirea / formularea pentru client de cereri/ notificări/ memorii/petiţii către autorităţi, instituţii, etc…
▪ Asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti (Judecătorii, Tribunale și Curți de Apel), a organelor de urmărire penală, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei publice, a instituţiilor şi a altor persoane juridice;
▪ Atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare;
▪ Desfășurarea de activități fiduciare, în numele și pe seama clienților;
▪ Activităţi de stabilire temporară a sediului unor societăţi comerciale şi înregistrarea acestora, în numele şi pe seama clientului, a părţilor de interes, a părţilor sociale sau a acţiunilor societăţilor astfel înregistrate;
Tipul sau sectorul de activitate Drept civil; Dreptul familiei; Protecția Consumatorilor; Drept comercial; Contencios administrativ și fiscal; Dreptul muncii; Dreptul asigurărilor sociale; Drept contravențional.
Publicații
1. Co-autor: „Regulations on the Local level on the Minorities’ Rights-Case study on the rights of Romani minority”, Curentul Juridic, The Juridical Current, Le Courant Juridique, ISSN 1224-9173, ISSN 2247-8361,Volume 38, 2009, pages 119-128, http://revcurentjur.ro/;
2. Co-autor: „Particularites de la protection juridique de l’environnement au niveau international”, Curentul Juridic, The Juridical Current, Le Courant Juridique, ISSN 1224-9173, ISSN 2247-8361,Volume 37, 2009, pages 1-5, http://revcurentjur.ro/;
3. Co-autor: „The issue of Environmental crimes”, Revista Curentul Juridic, Juridical Current Journal, ISSN 1224-9173, ISSN 2247-8361,nr.4/2010, http://revcurentjur.ro/ ;
4. Co-autor: „Special Liability for Environmental Damage caused in International Context”, The Juridical Current, ISSN 1224-9173, ISSN 2247-8361,Volume 24, Issue 1, 2019, pages 105-115, http://revcurentjur.ro/ ;
5. Co-autor: „The correlation between the consent and legal will, Volume Mediating, Globalization: Identities in Dialogue”, Arhipelag XXI Press, Tîrgu-Mureș, ISBN 978-606-93692-8-9, 2021, în curs de publicare.
1. Autor: „Răspunderea juridică pentru săvârşireaiInfracţiunilor de mediu” – Sesiunea Internațională de Comunicari Științifice „Primăvara Studenţească”, Ediţia a 6-a, România, Universitatea “Petru-Maior” Târgu-Mureş, Martie 2010;
2. Co-autor: „Protecţia dreptului la un mediu înconjurător sănătos în Jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie”, Conferința Internațională „Nevoia reformei juridice în drept și administrație publică”, Romania, Universitatea “Petru-Maior” . Târgu-Mureș, Noiembrie 2011;
3. Co-autor: „La globalization. L’État national et la souveraineté”, Conferința Internaţională „The Challenges of 21st Century in Law and Public Administration”, Romania, Universitatea “Petru-Maior”, Târgu-Mureş, Aprilie 2013;
4. Autor: „The Right to a Fair Trial. Aspects of Criminal Law”, 4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Barcelona, Octombrie 2013;
Conferințe
1. Conferinţa internaţională: „The challenges of the 21st Century în Law and Public Administration”, organizată de Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative din cadrul Universităţii „Petru Maior”, Târgu Mureş, desfășurată în perioada 11-13 Aprilie 2013 da Târgu Mureș;
2. Concursul internațional: „Tudor Drăganu” International Scientific Students’ Competition, organizat de Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative din cadrul Universităţii „Petru Maior”, Târgu Mureş, desfășurată în perioada 6-7 Decembrie 2013 la Târgu Mureș
Premii/Distincţii
3. Conferinţa națională: „Înţelegerea şi aplicarea noilor Coduri fundamentale ale României”, Organizată de către U.N.B.R. – Baroul Harghita, în colaborare cu I.N.P.P.A., desfăşurată în perioada 17-18 mai 2014 la Balvanyos;
4. Concursul internațional „Tudor Drăganu” International Scientific Students’ Competition”, organizat de Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative din cadrul Universităţii „Petru Maior”, Târgu Mureş, desfășurată în perioada 5-6 Decembrie 2014 la Târgu Mureș;
5. Conferința internațională: „Responsibility and Legal Liability in Performance Regulated Professions”, organizată de Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş, desfășurată în perioada 5-6 November 2015 la Târgu-Mureş;
6. Conferinţa naţională: „Alternative Dispute Resolution”, organizată de Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş şi Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, desfășurată în perioada 18-20 noiembrie 2016 la Târgu-Mureş;
7. Conferinţa internaţională: „Procesul civil şi executarea silită, teorie şi practică”, organizată de către Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti şi Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş, desfășurată în perioada 25-27 August 2016 la Târgu-Mureş;
8. Conferinţa naţională: „The influence of personal data protection within the business environment; New challenges of the general Data Protection Regulation”, organizată de către Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş, desfășurată în perioada 17-18 Martie 2017 la Târgu Mureș;
9. Conferința națională „Lawyers at work – Perspective vs reality”, organizată de E.L.S.A. Târgu Mureș, desfășurată în 5 mai 2017 la Târgu Mureș;
10. Conferinţa internaţională: „Procesul civil şi executarea silită. Trecut, prezent, viitor”, organizată de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti şi Universitatea „Petru Maior” Târgu Mureș, desfășurată în perioada 30 August – 1 septembrie 2018 la Târgu-Mureş;
11. Conferinţa internaţională: „Procesul civil şi executarea silită, teorie şi practică – De la clasic la modern”, organizată de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti şi Universitatea de Medicină, Farmacie Ştiinţe şi Tehnologie „G. E. Palade” Târgu-Mureş, desfășurată în perioada 29-31 August 2019 la Târgu-Mureş;
12. Conferința internațională: „Ethics and Resposability in the work of Public Services în a digital society”, organizată de Universitatea de Medicină, Farmacie Ştiinţe şi Tehnologie „G. E. Palade” Târgu-Mureş , desfășurată în perioada 8-12 Octombrie 2019 în Atena.
13. Conferința internațională: „Globalization Intercultural. Dialogue and National Identity 8”, GIDNI 8, organizatp de Alpha Institute for Multicultural Studies, „Gh. Şincai” Institute for Social Sciences and the Umanities şi Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu-Mureş, desfășurată în perioada 22-23 Mai 2021 la Târgu-Mureş.Afișez singurul rezultat

LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON