Cristina Dobre

În prezent este avocat în cadrul Baroului Prahova din anul 2008, iar din anul 2019 fac parte din Consiliul Baroului Prahova.
Din anul 2016 predă ,,Educație juridică în școli”, am conceput propriile cursuri și a propriul manual, acceptat de Inspectoratul Școlar Județean Prahova, alături de Universitatea Populară ,,Dimitrie Gusti” în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Prahova.
Publicarea articolelor de specialitate juridică:
– Violența domestică, aspecte comparative
– Considerații privind distribuirea răspunderii penale între persoana juridică și persoana fizică la nivel european
– Avocatul specializat
– Abandonul de familie. Infracțiune sau contravenție
– Cu privire la hotărârile judecătorești ce stabilesc pensie de întreținere minorului față de părintele lipsit de venituri, dar apt de muncă,
– Răspunderea pentru vătămarea integrității corporale sau a sănătății în contextul crizei sanitare generate de pandemie Covid-19
– Libertatea persoanei în contextul pandemiei Covid 19
– Observații privind subiectul activ (intraneus) la infracțiunea de ucidere ori vătămarea nou-născutului de către mamă,
– Observații cu privire la răspunderea medicală generată de pandemie Covid-19
– Probleme de interpretare în legătură cu încuviinâarea dată unei persoane de a purta numele mamei
– Rolul convingerii și constrângerii în apărarea ordinii sociale
Cursuri și semninarii naționale cât și internaționale:
– participare in cadrul conferinței internaționale – Practici de lucru în materie de carte funciară”; prezentare articol; 2006, organizată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
– participare la confernintă – ,,Noul Cod de procedură civilă. Modificări esențiale aduse sistemului judiciar”, 2012, organizat de Institutul Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților – Centrul Teritorial Brașov,
– participare la conferința ,,Reglementări fundamentale în noul Cod Penal și în noul Cod de Procedură Penală”, 2014 din cadrul Universității de Drept București,
– Conferință internațională ,,Regulile justiției de la apariție în prezent” 0 Universitatea Crestina ”Dimitrie Cantemir”, București, 9-11 septembrie 2021
– Conferința Internațională ,,Strategia securității U.E. în contextul metamorfozelor relațiilor internaționale”, Chișinău 2021,
– Conferința internațională ,,Ethical and Social Dimensions in Public Administration & Law”- Suceava, 17-19 iunie 2021,
– Conferință Internațională ”Societatea întemeiată pe Cunoaștere, norme, valori si repere contemporane” Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității Valahia din Târgoviște, 4-5 iunie 2021
Publicații în domeniul literar:
Volumul ,,Pasteluri” , poezii și proză scurtă, Ed. Helen, 2021
Volumul ,,Jurnalul pietrei filosofale”, Ed. Helen 2021Afișez toate cele 3 rezultate

LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON