Stoica Cosmin

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ:
2009– prezent, Director, Departamentul de Cooperare cu Mediul Economic şi Social, Universitatea Creştină ,,Dimitrie Cantemir”
2008 – 2009, Guvernul României, Cancelaria Primului-Ministru – Secretariatul permanent pentru urmărirea implementării proiectelor cu finanţare europeană (urmare a reorganizării şi desfiinţării Cancelariei Primului Ministru), Consilier
2007 – 2008, Guvernul României, Cancelaria Primului-Ministru – Compartimentul Dezvoltare Regională şi Urmărire Fonduri Structurale (urmare a reorganizării Cancelariei Primului Ministru) Administraţia publică central
2005 – 2007, Guvernul României, Cancelaria Primului-Ministru – Departamentul de Implementare Programe şi Ajustare Structurală, Director al Direcţiei de Control al Implementării Programelor cu Finanţare de la Uniunea Europeană (2006-2007) Director al Direcţiei de Evaluare şi Analiză Programe Structurale (2005-2006) În perioada 2006-2007 am îndeplinit şi funcţia de Şef interimar al Departamentului de Implementare Programe şi Ajustare Structurală, funcţie asimilată statutului de secretar de stat
2005 – 2005 (ianuarie – iunie), Guvernul României, Cancelaria Primului-Ministru – Autoritatea de Control a Guvernului (urmare a reorganizării Autorităţii Naţionale de Control), Consilier
2003-2005, Guvernul României, Autoritatea Naţională de Control, Consilier
2003, Guvernul României, Corpul de Control al Guvernului, Direcţia O.L.A.F. (urmare a reorganizării Corpului de Control al Primului Ministru), Consilier
2003, Guvernul României, Aparatul de lucru al Primului-Ministru, Corpul de Control al Primului Ministru Administraţia publică centrala, Consilier
2001-2003, Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia Generală a Vămilor, Corpul de Control al Directorului General, Inspector vamal
1999-2001, Direcţia Generală a Vămilor, Direcţia Regională Vamală Bucureşti, Biroul Inspecţii Vamale Administraţia publică central, Inspector vamal
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL UNIVERSITAR:
2005-prezent, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” – Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate, Lector universitar doctor, titular de curs, coordonator lucrări de licenţă Secretarul ştiinţific al Facultăţii de Finanţe, Bănci şi Contabilitate
2004, Academia de Studii Economice – Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, Cadru didactic asociatAfișez toate cele 4 rezultate

LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON