Brătianu Constantin

Studii:
Este absolvent al Universităţii Politehnice din Bucureşti (1970), Master of Science, Georgia
Institute of Technology, Atlanta, Georgia, S.U.A. (1977), Doctor of Philosophy, Georgia Institute of
Technology, Atlanta, Georgia, S.U.A. (1981), cu teza Modelarea şi simularea numerică a dinamicii
fluidelor; Doctor în Management, Magna cum Laudae, Academia de Studii Economice, Bucureşti (2002), cu teza
Managementul strategic al instituţiilor de învăţământ superior .
Activitatea profesională: Şeful Catedrei UNESCO pentru Administrarea Afacerilor şi Directorul Cen trului de Cercetări pentru
Capitalul Intelectual, Facultatea de Administrarea Afacerilor, Academia de Studii Economice din Bucureşti. Visiting Scientist,
Institute of Nuclear Safety, Forschungszentrum Karlsruhe, Germania (1965), Expert în cadrul Comisiei N aţionale a României
pentru UNESCO (1993), Consilier al ministrului, Ministerul Învăţământului (1994), Expert în Programul PHARE pentru
reforma învăţământului superior (1996-1997), Director General pentru Învăţământul Superior, Ministerul Educaţiei Naţional e
(1998-2000, 2005), Expert, Comisia pentru ştiinţă, învăţământ, tineret şi sport, Camera Deputaţilor, Parlamentul României
(2001-2003). În prezent este Preşedintele Societăţii pentru Excelenţa în Afaceri. Co -editor al revistei internaţionale
Management & Marketing şi co-preşedinte al International Conference on Business Excellence, Braşov.
Activitatea didactică:
Profesor titular, discipline: Managementul afacerilor, Managementul schimbării, Managementul
strategic şi Managementul cunoştinţelor la Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predarea în limbi străine, Academia de
Studii Economice din Bucureşti. Visiting Professor: Science University of Tokyo, Japonia (2000), Kobe University of
Mercantile Marine, Japonia (2001), Osaka University, Japonia (2004), Modern University, Cairo, Egipt (2006), Our Lady of
the Lake, San Antonio, Texas, SUA (2008), University of Applied Sciences Steyr, Austria (2009).
Publicaţii:
Peste 45 de cărţi şi peste 200 de lucrări publicate în reviste de specialitate şi volume de con ferinţe internaţionale.
Dintre cele mai importante cărţi publicate: Capitalul intelectual organizaţional (ed.) Editura ASE, Bucureşti, 2009; Business
Excellence (ed.) (Vol. I, II), Editura Inforec, Braşov, 2009; Business Management, Editura ASE, Bucureşti, 2006;
Managementul strategic, Ediţia a 2-a, Editura Universitaria, Craiova, 2002; Paradigmele managementului universitar, Editura
Economică, Bucureşti, 2002; Asigurarea calităţii în învăţământul superior din Marea Britanie , Editura Economică, Bucureşti,
2002, (colaborare cu G. M. Atanasiu); Managementul strategic universitar, Editura RAO, Bucureşti, 2001, (colaborare cu V.
Lefter). Dintre cele mai importante lucrări publicate în reviste şi volume de conferinţe internaţionale: The f rontier of linearity
in the intellectual capital metaphor, Electronic Journal of Knowledge Management, Vol.7, No.4, 2009, pp. 415-424;
Knowledge dynamics, Review of Management and Economical Engineering, Vol.7, No.5, 2008, pp. 103-107; Strategies for
lifelong learning and organizational knowledge, Review of international comparative management, Vol.9, No.2, 2008, pp. 5-
15; Leadership and management in the transition Romanian higher education system, Management & Marketing, Vol.3, No.2,
2008, pp. 21-37; A dynamic structure of the organizational intellectual capital, in: Naaranoja, M. (ed.) Knowledge
management in organizations, pp. 233-243, 2008, Vaasan Yliopisto, Vaasa; Academic ethics, The Romanian Journal of
Business Ethics, Vol.1, No.2, 2008, pp .23-32; Knowledge and innovation dynamics in the Romanian universities, in:
Bărgăoanu, A., Pricopie, R. (eds.) Education, research and innovation, Editura Comunicare.ro, 2008, pp. 107-113; The
learning paradox and the university, Journal of Applied Quantitative Methods, Vol.2, No.4, 2007, pp. 375-386.
Sursa: http://www.aos.ro/site_mod/Primapagina/CV-uriMembri/s9-Constantin-Bratianu.pdfAfișez singurul rezultat

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON