Cazacu Lidia

A desfășurat o intensă activitate la Universitatea de Stat din Chișinău, Republica Moldova, unde a organizat Simpozioane naṭionale și internaṭionale ȋn domeniul Didacticii și al Limbii și Culturii italiene. Este autoarea unui număr ȋnsemnat de articole din câmpul Glotodidacticii și al Lexicologiei. A coordonat diferite proiecte destinate predării și ȋnvăṭării limbii italiene ca limbă străină, ȋn colaborare cu Institutul Italian de Cultură și cu universităṭi italiene. A fondat un Centru de Limbă și Civilizaṭie italiană la Universitatea de Stat din Chișinău. Actualmente, este responsabil de program la secṭia de Limbi Moderne a departamentului de Stiinṭe Socio-Umaniste și Limbi Străine din Facultatea de Arte Muzicale din cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău.Afișez singurul rezultat

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON