Caraiani Gheorghe

Prof. univ. dr. Gheorghe Caraiani are o experienţă profesională vastă, activând ca economist, expert-instructor pe teme de comerț exterior în cadrul ministerului de resort și consilier pe probleme de transport şi vamă în companii private.
A desfăşurat o activitate didactică și de cercetare bogată, fiind cadru didactic asociat la Academia de Studii Economice, Catedra de Relaţii Economice Internaţionale și profesor la Şcoala Postliceală de Comerţ Exterior. În anul 1996 a devenit doctor în economie la Academia Română, Institutul de Cercetări Economice, iar din 2001 profesor universitar. În prezent este profesor la Universitatea Româno-Americană, Facultatea de Relaţii Comerciale şi Financiar-Bancare Interne şi Internaţionale, Bucureşti.
A publicat, în calitate de autor și coautor, peste 50 de cărţi, peste 70 de articole în reviste de specialitate, inclusiv cotate ISI, B şi B+. A susţinut numeroase comunicări la manifestări științifice naţionale şi internaţionale, a fost implicat în proiecte de cercetare ştiinţifică, inclusiv cu mediul de afaceri.
Din 2006 este membru IERS – Institute for Euroregional Studies, Center of Excellence Oradea-Debrecen şi membru al ARILOG – Asociaţia Română de Logistică. Din 2008 este evaluator ARACIS în domeniul Economie şi Afaceri Internaţionale.
SURSA: http://formare.rau.ro/index.php/echipa/77-articole-postate/77-gheorghe-caraianiAfișez toate cele 6 rezultate

LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON