Boroi Alexandru

Studii: Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti (1980); doctor în drept cu teza „Infracţiuni contra vieţii” (1996).
Activitate: asistent universitar (1983-1991); lector universitar (1991-1996); conferenţiar universitar (1996-2001); profesor universitar (din 2001); conducător de doctorat (din 2004); conducător master „Ştiinţe penale” (din 2004); secretar ştiinţific al Facultăţii de Drept (1992-1996); şef al catedrei de drept penal (1996-1997; 2000-2008); prodecan al Facultăţii de Drept, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”; membru al Senatului Academiei şi al Consiliului Facultăţii; membru al Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale; membru al Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal; membru al Consiliului Ştiinţific al Centrului Internaţional Biografic Cambridge; membru în Comisia de analiză a contestaţiilor pentru posturile didactice de profesor şi conferenţiar din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării; membru al Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, Sibiu; membru în comisia de specialitate a C.N.A.T.D.C.U. pentru confirmarea titlurilor de Doctor şi a calităţii de I.O.S.U.D., la Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Cursuri şi specializări: Curs postuniversitar – Ştiinţe penale (1985); Drepturile omului în administrarea justiţiei – curs organizat la Bucureşti de Naţiunile Unite (1993); Traficul de stupefiante – curs (Stockholm, 1995); Congresul Româno-American (Montreal, 2001); Simpozion privind Dreptul penal european (Friburg, 2003); Curs la Centrul de pregătire a cadrelor de poliţie (Munster, 2004); Conferinţa internaţională organizată de Grupul European pentru Administraţie Publică (Berna, 2005); Conferinţa internaţională organizată de Institutul Internaţional de Ştiinţe Administrative (Berlin, 2005).
Publicaţii: Autor şi coautor a peste 58 de cursuri şi monografii, dintre care: „Drept penal. Partea generală”; „Drept Penal. Partea specială”; „Infracţiuni contra vieţii”; „Drept procesual penal”; „Infracţiuni contra unor relaţii privind convieţuirea socială”; „The infanticide and wilful murder in the romanian penal law”; „Dreptul penal al afacerilor”; „Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri”; „Cooperarea judiciară internaţională în materie penală”, în colaborare cu I. Rusu (2008); „Drept penal. Partea generală. Conform Noului Cod penal” (2010); „Drept penal. Partea specială. Conform Noului Cod penal” (2011); „Practică judiciară în materie penală. Drept penal. Partea generală” (2013). Autor şi coautor a peste 90 de articole şi studii. Prezentarea a peste 42 de comunicări ştiinţifice în cadrul conferinţelor naţionale şi internaţionale. Director şi membru în mai multe proiecte de cercetare ştiinţifică.
Distincţii: Pentru contribuţii în domeniul dreptului penal, a fost inclus de către Centrul Internaţional Biografic Cambridge în lucrarea „Who’s Who in the 21th Century”, cu atribuirea medaliei aferente (2001); Premiul „Vintilă Dongoroz” în domeniul Dreptului Penal al Uniunii Juriştilor din România (2002, 2006); Premiul Vespasian Pella în Domeniul Dreptului Penal al Uniunii Juriştilor din România (2008).Afișez singurul rezultat

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON