Boboc Alexandru

Prof. dr. Alexandru Boboc s-a născut la 20 februarie 1930 în comuna Dumbrava (Bălţaţi), jud.
Mehedinţi. Este căsătorit şi are doi copii. A absolvit liceul Aurel Vlaicu din Bucureşti (1944-
1951), Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti (1952-1957) şi este doctor în
filosofie (1964).
Este specialist în istoria filosofiei (îndeosebi a filosofiei moderne şi contemporane). Domenii
preferate: istoria filosofiei; filosofia valorilor şi a culturii; semiotica şi filosofia limbajului.
După absolvirea cursurilor Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti (1957) a fost
repartizat la Catedra de istoria filosofiei a facultăţii menţionate, îndeplinind, pe rând, funcţiile
didactice de la asistent la lector, conferenţiar, apoi (din 1972) profesor titular.
Din 1964 (septembrie) a predat cursuri de Istoria filosofiei contemporane, apoi (din 1976) şi
cursurile de filosofie modernă şi filosofia culturii. Cu scurte deplasări (pentru informare şi
documentare) peste hotare (Germania, Franţa, Italia, Olanda, Spania, Ungaria, Cehoslovacia),
a activat constant în Universitatea Bucureşti, susţinând activitatea didactică prin participarea
la viaţa ştiinţifică şi publicistică (a se vedea lista lucrărilor publicate). A participat cu articole
în: „Revista de filosofie”, „Revue Roumaine des Sciences Sociales, Série Philosophie et
Logique”, „Transilvania”, „Tribuna”, „Revista de istorie şi teorie literară”, „Secolul XX”,
„Kant-Studien”, „Voprosy filosofi”, „Filozoficky casopis”. A avut comunicări la congrese
internaţionale (Filosofie, Düsseldorf – 1978; Logică, Hannover, 1988; Kant, Mainz, 1981;
Leibniz, Hannover, 1988; Kant, Mainz, 1990; Leibniz, Hannover, 1994; Kant, Berlin, 2000;
Hegel, Zagreb, 2000; Leibniz, Berlin, 2001) şi la simpozioane de metodologie a istoriei
filosofiei (Varna, 1971; Praga, 1976; Berlin, 1978; Praga, 1980; Berlin, 1984) şi la dezbateri
şi sesiuni ştiinţifice (din România şi Germania; Ungaria; Bulgaria; Rusia; Iugoslavia; Franţa;
Italia; Olanda).
În perioada 1991-2002, a participat (cu lecţii şi conferinţe) în cadrul colaborării cu Academia
de Ştiinţe din Chişinău şi cu instituţii de învăţământ din Republica Moldova. Academia
Internaţională de Drept Economic şi Arte audiovizuale din Chişinău i-a conferit în aprilie
1998 titlul de „Doctor Honoris Causa”.
Activitatea sa (didactică şi de cercetare) a fost concentrată asupra studierii marilor gânditori
moderni şi contemporani: în cursuri şi seminarii speciale (Descartes, Leibniz, Kant, Hegel,
Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Dilthey, Husserl, Scheler, N. Hartmann ş.a.); în
traduceri (din limbile germană şi franceză); în lucrări de specialitate destinate nevoilor
învăţământului şi totodată publicului larg. În sfera acestor preocupări a condus activitatea
multor doctoranzi (din 1972 şi până în prezent au obţinut titlul de doctor în filosofie, sub
conducerea sa, un număr de 48 de specialişti). De asemenea, a participat la numeroase comisii
de susţinere a tezelor de doctorat în centrele universitare din Bucureşti, Iaşi, Cluj şi în
Institutul de Filosofie al Academiei Române.
Sursa: http://musicologypapers.ro/CV/CV%20ALEXANDRU%20BOBOC.pdfAfișez singurul rezultat

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON