Pasat Aurel Octavian

Este lector universitar doctor la Departamentul de Stiinte Socio-Umane al Universității ,,Dunărea de Jos din Galați”; cadru didactic asociat la Facultatea de Drept, Universitatea „Danubius” din Galați, conferențiar universitar doctor la Departamentul de Drept al Universității Cooperatist-Comerciale din Republica Moldova; inspector superior în cadrul Autorității Vamale Romane – Direcția Regională Vamala Galați; membru-aderent al Societății de Științe Juridice și Administrative București.
Publicații: autor a peste 58 de articole și studii în materia dreptului penal, publicate în reviste de specialitate și în volume ale conferințelor științifice, dintre care menționăm: „Analysis criminology customs offenses under Moldovan law”, în ”Perspective ale dreptului afacerilor în mileniul al treilea” – ediția a VI-a Juridical Tribune – Tribuna Juridica. Volume 6, Issue 2, December 2016, București 25-26 noiembrie 2016; „Criminological aspects on customs offences in Romania”, Perspectives of business law journal. Volume 5, Issue 1, December 2016, București 25-26 noiembrie 2016; „Cooperarea internațională în contextual combaterii infracționalității vamale”, în „Managementul politicilor de securitate ale Uniunii Europene în Europa de Sud-Est”, Chișinău 03 mai 2017, „Analiza infracțiunilor vamale în legislația României”, în „Perspectivele și problemele integrării în spațiu european al cercetării și educației”, Cahul 07 iunie 2017, „Pre-existing elements of customs offenses in accordance with the legislation of the Republic of Moldova and these of Romania, în Perspectives of business law journal. Volume 6, Issue 1, București 24 noiembrie 2017; „The Objects of Intellectual Property as Material Objects of the Smuggling Offence Committed on the Customs’ Area of Republic of Moldova în Revista Acta Universitatis Danubius, vol. 13, no.3/2017; „The material object of the criminal offences provided by the articles 1991-1994 of the criminal code of the Republic of Moldova: critical observations and proposals of lege ferenda”, în Contemporary Challenges in Administrative Law and Public Administration, București 27 aprilie 2018; „Legal news on penal protection of cultural patrimony: the experience of the Republic of Moldova”, în Contemporary Challenges in Administrative Law and Public Administration, Bucureşti 27 aprilie 2018; „Ilicit Trafficking in Firearms, their Components and Ammunition in the Comparative Penal Legislation (Romania and the Moldavian Republic)” in Acta Universitatis Danubius. Juridica, 5(2), 2019; “Formation of forensic doctrine on organization forensic investigation in the Russian Federation” in Perspectives of Law and Public Administration, 9(2), 2021; “Comparative study: European Council – Council of the European Union – Council of Europe”. Perspectives of Law and Public Administration, 10/Special, 2021; “The crime of domestic violence. Aspects of comparative law”. Perspectives of Law and Public Administration, 10(3), 2021; “Detention conditions reflected in the jurisprudence of art. 3 CEDO”. Perspectives of Law and Public Administration, 11(1), 2022; “The development, purpose and tasks of forensic science”. Perspectives of Law and Public Administration, 11(2), 2022; “General features specific to crimes against the person”. Perspectives of Law and Public Administration, 12(1), 2023; Cartea „Customs offenses according to the legislation of the Republic of Moldova and Romania”, Editura ADJURIS, București, 2018; Monografia științifică „Analiza juridico-penală a infracţiunilor vamale conform legislaţiei Republicii Moldova şi României”, Tipografia Centrală, Chişinau, 2016; note de curs: „Drept vamal al Republicii Moldova”, Editura „Zigotto”, Galaţi, 2013, „Drept internațional privat”, Editura „Zigotto”, Galaţi, 2014, „Drept vamal al Republicii Moldova”, Ediția a II-a, revăzută şi adăugită, Editura CentroGrafic, Cahul, Republica Moldova.Afișez toate cele 3 rezultate

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON