Ioniță Anca

Este conf.univ.dr. la Universitatea Natională de Artă Teatrală si Cinematografică “I.L. Caragiale” din Bucureşti, Facultatea de Teatru – Director al Departamentului de Studii Teatrale și membru al Senatului UNATC.

Este absolventă a secției de Teatrologie a Facultății de Teatru din cadrul aceleiași universități (1996). În anul 2007 a obținut titlul de doctor în domeniul Teatru cu teza Teatralitatea. Esența teatrului, coordinator științific prof.univ.dr. Michaela Tonitza-Iordache. Este, de asemenea, absolventă a Facultății de Chimie Inginerie Chimică din cadrul Univeristății Politehnice București.

Activitatea sa didactică include următoarele domenii: Istoria teatrului, Teatrologie, Istoria artelor spectacolului, Analiza procesului de creație teatrală. Predă cursuri la Facultatea de Teatru la secțiile: Actorie, Actorie Păpuși și Teatrologie – Ciclul Licență și Actorie, Regie Teatru, Scenografie, Coregrafie, Sound și Light Design – Ciclul Master.

În cadrul Facultății de Film predă un curs opțional de Istoria Artelor Spectacolului pentru secțiile Regie film, CAV, Imagine și Multimedia – Ciclul Licență.

Este autorul unui curs nou intitulat Analiza procesului de creație teatrală, ce a fost introdus în curriculum-ul programului de master al Facultății de Teatru din anul 2007.

Lect. univ. dr. Anca Ioniță este managing editor al revistelor de cercetare științifică în limba engleză Romanian Performing Arts Journal (RPAJ) și CloseUP: Film and Media Studies, editate de UNATC Press cu sprijinul UCIN.

Este coordonator științific al tezelor de dizertației – Facultatea de Teatru, Ciclul Master și membru al comisiilor de îndrumare din cadrul Școlii Doctorale UNATC.

Domenii de cercetare: antropologia teatrală și mecanismele creației teatrale – conceptul de liminalitate aplicat artei actorului, interdisciplinaritatea teatru-film, metode de arhivare a spectacolului teatral

Activitate academică
• Membru al Senatului UNATC din ianuarie 2016
• Prorector Management academic și relația cu studenții (ian – octombrie 2020)
• Director al Bibliotecii UNATC (2019-2020)
• Președinte al Comisiei Senatului UNATC de Asigurarea Calității Managementului Universitar (2016 – 2019)
• Membru al Grupului de Auto-Evaluare (Self Evaluation Group SEG) al UNATC care a elaborat Raportul de Auto-Evaluare al UNATC din decembrie 2012, din cadrul European University Association (EUA)

Activitățile sale extra-academice includ o solidă experiență de management cultural care numără proiecte dezvoltate în colaborare cu teatre, festivale și alte instituții de cultură precum ICR și ARCUB, coordonarea, editarea și publicarea unor reviste de cultură. În perioada 2016 – 2019 a deținut funcțiile de Consilier artistic și Șef Secție artistică la Teatrul Mic.
În perioada 201 – 2015 a fost Manager de Program din cadrul Candidaturii orașului București la titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021.
2019
Are o bogată activitate jurnalistică în domeniul teatral, pe care l-a reflectat în cronici de spectacol, interviuri, eseuri, începând cu mijlocul anilor ’90.Afișez singurul rezultat

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON