Olariu Ana Alexandra

Este doctor în domeniul Management și asistent universitar în cadrul Facultății de Management a Academiei de Studii Economice din București. Activitatea sa de cercetare s-a concentrat în principal asupra managementului în general, dar și asupra îmbunătățirii deciziilor și proceselor decizionale din organizații și asupra modului în care acestea influențează performanțele organizaționale, în special. Alte subiecte de interes în activitatea de cercetare au vizat managementul calității în instituțiile de învățământ superior și managementul serviciilor de sănătate. Rezultatele cercetării s-au cristalizat prin publicarea de articole în reviste de specialitate, unele indexate în prestigioasele baze de date Web of Science și Scopus, precum și prin publicarea de lucrări în volumele unor conferințe internaționale, majoritatea indexate ISI Proceedings, și a unui capitol de carte publicat într-un volum colectiv. Ca și recunoaștere a activității de cercetare i-au fost acordate mai multe premii naţionale, dintre care se remarcă: Premiul UEFISCDI – Premierea rezultatelor cercetării – articole (PRECISI); Marele Premiu „Virgil Madgearu” obținut în 2016 la Olimpiada Națională a Economiștilor în Formare, acordat de Asociația Facultăților de Economie din România (AFER) și Bursa „Regina Elisabeta” acordată de Casa Regală a Românei în 2015. De asemenea, a avut calitatea de recenzor și membru al Comitetului de Program pentru diverse reviste indexate ISI și conferințe ISI Proceedings, primind distincția „Certificat de excelență” ca recunoaștere a serviciilor acordate comunității academice, în cadrul Comitetului Internațional al celei de-a 34 ediții a conferinței „International Business Information Management Association” (IBIMA), 13-14 noiembrie 2019, Madrid, Spania. Totodată, a avut și calitatea de membru în cadrul unor proiecte care s-au axat pe domenii specifice, precum: analiza comparativă a managementului culturii organizaționale în sectorul public și cel privat, stagii de practică pentru studenți, dezvoltarea abilităților antreprenoriale.Afișez singurul rezultat

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu (212) 862-3680 editura@prouniversitaria.ro

    Facebook
    LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON