Olariu Ana Alexandra

Este doctor în domeniul Management din anul 2021 și asistent universitar în cadrul Facultății de Management a Academiei de Studii Economice din București. Activitatea sa de cercetare s-a concentrat în principal asupra managementului în general, dar și asupra îmbunătățirii deciziilor și proceselor decizionale din organizații și asupra modului în care acestea influențează performanțele organizaționale, în special. Alte subiecte de interes în activitatea de cercetare au vizat metodologia cercetării în management, managementul calității în instituțiile de învățământ superior și managementul serviciilor de sănătate. Dintre publicațiile acesteia se remarcă: o carte intitulată „Metodologia cercetării în management”, publicată la Editura Pro Universitaria; două capitole de carte publicate în volume colective; 14 articole publicate în reviste de specialitate, dintre care 5 în reviste indexate ISI sau ESCI; 10 lucrări publicate în volumele unor conferințe internaționale, dintre care 7 indexate ISI Proceedings. Ca și recunoaștere a activității de cercetare i-au fost acordate mai multe premii, dintre care se remarcă Premiul pentru cea mai bună carte de management publicată în anul 2021, – Metodologia cercetării în management, Editura Pro Universitaria -, acordat de Societatea Academică de Management din România (SAMRO) și Premiul UEFISCDI, Premierea rezultatelor cercetării – articole (PRECISI). De asemenea, a fost recenzor și membru al Comitetului de Program pentru numeroase reviste indexate ISI și conferințe ISI Proceedings, primind distincția „Certificat de excelență” ca recunoaștere a serviciilor acordate comunității academice, în cadrul Comitetului Internațional al celei de-a 34 ediții a conferinței „International Business Information Management Association” (IBIMA), 13-14 noiembrie 2019, Madrid, Spania. Totodată, a avut și calitatea de membru în cadrul unor proiecte de cercetare care au vizat teme din domeniul managementului și antreprenoriatului, dar și calitatea de membru în proiecte cofinanțate din fonduri externe nerambursabile.



Afișez toate cele 2 rezultate

LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON