Drept civil. Contracte speciale Manual de studiu individual

Cod: 10764

ISBN: 978-606-26-0820-0

Editura: Editura Pro Universitaria

Data aparitiei: 09-2017

Colectia: Cursuri universitare

Pagini: 114

Format: A4

Disponibilitate: rezervare

Drept civil. Contracte speciale Manual de studiu individual

Autor(i): Ilie Urs

25 lei

rezerva

Disciplina Drept civil. Contracte speciale este inscrisa in planul de invatamant al Universitatii Crestine Dimitrie Cantemir Bucuresti, facultatile de drept, ca disciplina impusa si fundamentala, fiind predata studentilor din anul III de la invatamantul I.F si I.F.R. Dreptul contractelor civile speciale este mai elaborat si mai concret decat teoria generala a obligatiilor contractuale, pentru ca enunta principalele reguli ale unui numar de contracte. Un numar oarecare de contracte sunt special reglementate de lege. Din acest motiv sunt denumite „contracte speciale”, intrucat legile care le reglementeaza le dau un nume (de exemplu: vanzare, donatie, schimb, mandat, locatiune, imprumut etc.). Din punct de vedere istoric, nasterea contractului de vanzare este legata de aparitia banilor, cand schimbul marfa contra marfa (troc) incepe sa fie inlocuit de schimbul marfa contra bani (vanzare).

In prezent, contractul de vanzare s-a raspandit atat de mult incataproape zilnic incheiem un asemenea contract, fiind un mijloc de satisfacere a nevoilor economice si sociale ale oamenilor. Este cel mai perfect instrument juridic prin care se realizeaza circuitul civil al bunurilor si valorilor. Obiectivele cursului Cursul isi propune sa prezinte studentilor aspectele esentiale, teoretice si practice, analizarea si insusirea celor mai importante contracte civile speciale. Manualul de studiu individual este o sinteza a unor contracte civile speciale, urmarindu-se cunoasterea institutiilor fundamentale ale acestor contracte, prin raportare la dispozitiile legale in materie, doctrina existenta si jurisprudenta nationala. De asemenea, prin utilizarea, in activitatea de seminarii, a unor spete intalnite in practica judecatoreasca, se urmareste fixarea cunostintelor teoretice si aplicarea lor la cazul concret in discutie. Competente conferite Dupa parcurgerea prezentului curs, studentii vor dobandi urmatoarele competente generale si specifice:

1. Cunoastere si intelegere (cunoasterea si intelegerea corecta a notiunilor specifice acestei discipline):
- analiza datelor preliminare, interpretarea acestora, realizarea de clasificari a contractelor civile;
- identificarea de termeni, notiuni, relatii, conexiuni specifice contractelor speciale;
- definirea institutiilor juridice si clasificarea teoriilor si principiilor utilizate in studiul dreptului civil, in materia contractelor speciale;
- utilizarea adecvata a conceptelor, teoriilor, paradigmelor si metodologiilor din domeniul contractelor civile;
- utilizarea conceptelor si teoriilor din domeniul dreptului civil pentru explicarea si interpretarea textelor de lege (normelor juridice) nationale, europene si internationale aplicabile contractelor civile;
- utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris si oral, a instrumentelor de logica juridica pentru explicarea si interpretarea conceptelor si teoriilor specifice contractelor civile speciale;
- utilizarea limbajului juridic de specialitate si a unor instrumente de logica juridica in elaborarea unor argumentari specifice contractelor civile;
- folosirea limbajului juridic de specialitate in solutionarea unor probleme concrete, practice;
- aplicarea teoriilor, a principiilor si a conceptelor intr-un caz practic.

2. Explicare si interpretare (explicarea si interpretarea unor texte de lege, notiuni, idei, teorii, precum si a conceptelor teoretice esentiale ale disciplinei):
- identificarea normelor juridice din sistemul de drept romanesc si european in domeniul dreptului civil, materia contractelor civile;
- explicarea si interpretarea normelor juridice nationale si a solutiilor din domeniul contractelor civile speciale in general (legislatia, doctrina si jurisprudenta), precum si a celor referitoare la o problema de drept concreta;
- evaluarea critica a textelor din legislatia nationala, a solutiilor din doctrina si jurisprudenta, referitoare la o problema de drept concreta din materia contractelor civile;
- explicarea si interpretarea normelor juridice europene si a prevederilor internationale in materie, prin utilizarea cunostintelor insusite;
- realizarea studiului juridic si distingerea intre prevederile relevante fata de cele irelevante, care au incidenta in rezolvarea unor situatii specifice contractelor civile speciale;
- elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislatiei romanesti si a celei europene in domeniul contractelor civile.

3. Instrumental-aplicative (proiectarea, conducerea si evaluarea activitatilor specifice disciplinei; utilizarea unor metode, tehnici si instrumente de investigare si de aplicare):
- descrierea unor institutii de drept civil, contracte speciale;
- relationari intre elementele ce definesc fiecare institutie de drept civil studiata;
- abilitati de cercetare, creativitate in domeniul juridic;
- capacitatea de a transpune in practica cunostintele dobandite in cadrul cursului;
- capacitatea de a concepe proiecte si de a derula activitati juridice;

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul stiintific, valorificarea optima si creativa a propriului potential in activitatile stiintifice):
- reactia pozitiva la sugestii, cerinte, sarcini didactice;
- implicarea in activitati stiintifice in legatura cu disciplina drept civil, contracte speciale;
- capacitatea de a avea un comportament etic in fata celorlalte subiecte de drept;
- capacitatea de a aprecia diversitatea si multiculturalitatea analizei juridice;
- explicarea si interpretarea modului in care fenomenul juridic se intersecteaza cu situatiile de fapt (modul in care o situatie de fapt dobandeste semnificatii in planul contractelor civile);
- solutionarea problemei de drept pe care o ridica o situatie de fapt, prin utilizarea rationamentelor juridice specifice dreptului civil;
- realizarea selectiei corecte si argumentate intre mai multe solutii care pot fi date unei situatii de fapt;
- elaborarea unui studiu profesional pornind de la incadrarea juridica a unei situatii de fapt.

Carti din aceeasi categorie