Diagnosticul financiar al intreprinderii

Cod: 5812

ISBN: 978-606-647-272-2

Editura: Editura Pro Universitaria

Data aparitiei: 05-2012

Colectia: Cursuri universitare

Pagini: 236

Format: A4 21 x 29,5 cm

Disponibilitate: rezervare

Diagnosticul financiar al intreprinderii

Autor(i): Maria Andrada Georgescu

35 lei

rezerva

Diagnosticul financiar presupune efectuarea unei analize a pozitiei financiare si a starii de performanta financiara a intreprinderii la incheierea exercitiului financiar in vederea identificarii punctelor forte si slabe ale gestiunii financiare.

Atat analiza pe plan intern (de pe pozitia managerilor), cat si cea externa (de pe pozitia unor parteneri financiari - bancari si concurenti) au ca obiectiv evidentierea rentabilitatii, riscului si, in final, valoarea intreprinderii.

Diagnosticul financiar urmareste sa puna in evidenta modalitatile de realizare a echilibrului financiar pe termen lung si pe termen scurt (obiectiv al analizei pe baza bilantului), cat si trepte de acumulare baneasca, marje de profit, de rentabilitate ale activitatii intreprinderii (obiectiv al analizei pe baza contului de profit si pierdere).

Sursa de date pentru realizarea diagnosticului financiar al unei intreprinderi este constituita din situatiile financiare anuale, care cuprind:
- bilant;
- cont de profit si pierdere;
- situatia modificarilor capitalului propriu;
- situatia fluxurilor de trezorerie;
- notele explicative la situatiile financiare anuale;

sau situatiile financiare anuale prescurtate, care cuprind:
- bilant prescurtat;
- cont de profit si pierdere;
- note explicative la situatiile financiare anuale prescurtate.

Diferentierea intre continutul situatiilor financiare anuale este data de anumite criterii de marime ale intreprinderilor, respectiv valoarea activelor totale, valoarea cifrei de afaceri neta si numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar.

In conformitate cu OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2010, persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre cele trei criterii, respectiv total active 3.650.000 euro, cifra de afaceri neta 7.300.000 euro si numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar 50, intocmesc situatii financiare anuale, iar cele care nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime, intocmesc situatii financiare anuale prescurtate.

Bilantul sintetizeaza pozitia financiara a intreprinderii la un moment dat, iar contul de profit si pierdere sintetizeaza fluxurile de venituri si cheltuieli din perioada analizata.

Carti din aceeasi categorie