Cultura, ortodoxie si constitutionalism. Studii si eseuri

Cod: 12990

ISBN: 978-606-26-1289-4

Editura: Editura Pro Universitaria

Data aparitiei: 02-2021

Colectia: Teologie

Pagini: 392

Format: Academic

Disponibilitate: in stoc

Cultura, ortodoxie si constitutionalism. Studii si eseuri

Autor(i): Marius Andreescu

60 lei

cumpara Introdu numarul si te sunam noi

BIBLIOGRAFIE

 

 

Tratate, monografii, cursuri

-    Adrian Sorin Mihalache, Lumina Celui Nevăzut, Editura Basilica, București, 2016.

-    André Hauriou, Droit constitutionel et institution politiques, Editura

Montchrestien, Paris, 1972.

-    Aristotel, Etica Nichomatică, Editura Știinţifică, București, 1960.

-    Aristotel, Metafizica, Editura IRI, București, 1996.

-    John D. Barrow, Despre imposibilitate. Limitele științei și știința limitelor, Editura

Tehnică, București, 1999.

-    Georg  Wilhelm  Friedrich  Hegel,  Prelegeri  de estetică, Vol. 1 și 2, Editura

Academiei Române, 1967.

-    Georg, Wilhelm, Friederich Hegel, Principiile filosofiei dreptului, Editura

Academiei, București, 1969.

-    xxx - Istoria filozofie moderne. Omagiu profesorului I. Petrovici, Vol. III, București, 1938.

-    Constantin Noica,  Devenirea întru  ființă, Editura Știinţifică și Enciclopedică,

București, 1982.

-    Constantin Noica, Cuvânt împreună despre rostirea românească,   Editura

Humanitas, București, 1996.

-    Constantin Noica, Carte de înțelepciune, Editura Humanitas, București, 2009.

-    Constantin Noica, Manuscrisele de la Câmpulung, Editura Humanitas, București, 1997.

-    Constantin Noica, Pagini despre sufletul românesc, Editura Humanitas, București, 2014.

-    Sorin Lavric, Ontologia lui Noica –o exegeză, Editura Humatitas, București, 2005.

-    Gabriel Liiceanu, Despre limită, Editura Humanitas, București, 1994.

-    Mircea Florian, Recesivitatea ca structură a lumii, Editura Eminescu, București,

1987, vol. 1 și 2.

-    xxx - Filocalia, Editura Humanitas, București, 2008, Vol. 10.

-    Antonie Plămădeală, Tatăl nostru. Nu suntem singuri, Editura Sofia București, 2016.

-    Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos. Lumina lumii și îndumnezeirea omului, Opere complete, vol. 6, Editura Basilica, București, 2014.

-    Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, Editura Institutului Biblic și de

Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2003, Vol. 1, 2 și 3.

-    Dumitru  Stăniloae,  Spiritualitate și comuniune în liturghia ortodoxă, Editura

Institutului   Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2004.

-    Dumitru  Stăniloae, Rugăciunea lui Iisus și experiența Duhului Sfânt, Editura

Deisis, Sibiu, 2003.

-    Dumitru Stăniloae, Spiritualitate și comuniune în Liturghia Ortodoxă, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2004.

-    Nikolai Berdiaev,  Spirit şi libertate. Încercare de filozofie creștină, Editura

Paideia, București, 2009.

-    George Remete, Cunoașterea prin tăcere, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2011.

-    Teofil Părăian, Calea spre bunătate, Editura Sofia, București, 2014.

-    Ioanichie Bălan, Convorbiri  duhovnicești, Editată de Episcopia Romanului  și

Hușilor, 1993.

-    Sfântul Ioan Gură de Aur, Predica de pe Munte, Editura Credinţa strămoșească, Episcopia Buzăului, 2010.

-    xxx  -  Din  Caietele  Arhiepiscopului  Justinian,  Editura  Episcopiei  Ortodoxe  a

Maramureșului și Sătmarului, Baia Mare, 2017, vol. 5.

-    Arhiepiscop  Justinian  Chira,  Trăiți  frumos  și  în  bucurie,  Editura  Nicodim

Caligraful, Sfânta Mânastire Putna, 2014.

-    Bogdan Eduard, Justinian, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2006.

-    Teodosie Paraschiv, Maxime și cugetări filocalice, Editura Adenium, 2013.

-    xxx  -  Nouvelle  historie  des  idees  politiques, sous  la  direction de  Pascal  Ony, Editura Hachette, 2001.

-    Jean-Jaques Rousseau, Discurs asupra originii inegalității, Editura Știinţifică și

Pedagogică, București, 1960.

-    Jean-Jaques Rousseau, Discurs asupra științelor și artelor, Editura Știinţifică și

Pedagogică, București, 1960.

-    Jean-Jaques Rousseau, Contractul social, Editura Știinţifică, București, 1957.

-    Nicolae Popa,  Ion  Dogaru,  Gheorghe Dănișor,  Dan  Claudiu Dănișor,  Filosofia dreptului. Marile curente, Editura All Beck, Bucureşti, 2002.

-    Immanuel Kant, Critica rațiunii pure, Editura IRI, București, 1994.

-    Immanuel Kant, Critica rațiunii practice, Editura IRI, București, 2006.

-    Mircea Djuvara, Precis de filozofie juridică în sensul de filosofia dreptului, Editura

Trei, București, 1997.

-    Mircea  Djuvara,  Teoria  generală  a  dreptului. Drept rațional, izvoare și drept

pozitiv, Editura All Beck, București, 1999.

-    Pavel Chihaia, De la Negru Vodă la Neagoe Basarab. Interferențe literar-artistice

în cultura românească a evului de mijloc, Editura Academiei, București 1979.

-    Ion Dumitru-Snagov, Monumenta Romaniae Vaticana, București, 1996.

-    Neagoe  Basarab,  Învățături  către  Fiul  său  Teodosie,  Editura  Arhiepiscopiei

Curtea de Argeș, 2009.

-    Virgil Cândea, Divanul în cultura românească și în cultura europeană în Dimitrie Cantemir (1673-1723). Principe român și cărturar european, Editura Trinitas, Iași, 2003.

-    Tudor  Dinu,  Dimitrie  Cantemir  și  Nicolae  Mavrocordat,  Editura  Humanitas,

București, 2011.

-    Eugen Simion, Cantemir moralistul, în Dimitrie Cantemir, volum colectiv, Editura

Biblioteca Bucureștilor, București, 2011.

-    Dimitrie Cantemir, Divanul, ediţie îngrijită, studiu introductiv și comentarii de

Virgil Cândea, Editura Academiei Române, București, 1974.

-    xxx - Istoria filosofiei moderne, Editura Academiei, București, 1984.

-    Eugeniu Speranţia, Principii fundamentale de filozofie juridică, Cluj, 1936.

-    Tudor  Drăganu,  Drept  Constituțional  și  Instituții  Politice.  Tratat  elementar, Editura Lumina Lex, București, 1999, Vol. 1 și 2.

-    Antonie  Iorgovan, Tratat de Drept Administrativ, Editura Nemira, Bucureşti,

1996, vol 1 și 2.

-    Ion  Deleanu,  Drept Constituțional și Instituții Politice, Editura Europa Nova,

București, 1996.

-    Ion Deleanu, Instituții și proceduri constituționale - în dreptul român și comparat, Editura C.H. Beck, București.

-    Ion  Deleanu,  Drepturile  fundamentale ale părților în procesul civil, Editura

Universul Juridic, București, 2008.

-    Ioan Muraru, Protecția constituțională a libertăților de opinie, Editura Lumina

Lex, Bucureşti, 1999.

-    Ioan Muraru, Simina Elena Tănăsescu, Drept Constituțional și Instituții Politice, Editura All Beck, București, 2003.

-    Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu (coordonatori), Constituţia României, Comentarii pe articole, Editura All Bach, Bucureşti, 2008.

-    Ioan Muraru, Mihai Constantinescu, Curtea Constituțională a României, Editura

Albatros, București, 1997.

-    -Ioan Muraru, Mihai Constantinescu, Simina Tănăsescu, Marian Enache, Gheorghe Iancu, Interpretarea Constituției, Editura Lumina Lex, București, 2002.

-    Cristian Ionescu, Tratat de Drept Constituțional Contemporan, ediţia 3, Editura

C.H. Beck, București, 2019.

-    Cristian  Ionescu,  Constituția  României.  Titlul  I. Principii generale art.  1-14.

Comentarii și explicații, Editura C.H. Beck, București, 2015.

-    Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Editura Actami, București, 1999.

-    Paul Roubier, Théorie générale du Droit, L.G.D.J., Paris, 1986.

-    Ion Craiovan, Tratat elementar de teorie generală a dreptului, Editura All Beck,

București, 2001.

-    Gheorghe Mihai, Teoria generală a dreptului, Editura Alma Mater, Timișoara, 1999.

-    Simina Elena Tănăsescu, Principiul egalității în dreptul românesc, Editura All

Beck, București, 1999.

-    Marius Andreescu, Florin Mitrofan, Drept Constituțional. Teoria generală, Editura Universităţii din Piteşti, 2006.

-    Marius Andreescu, Principiul proporționalității în dreptul constituțional, Editura

C.H. Beck, București, 2007.

-    Marius Andreescu, Andra Puran, Drept Constituțional. Teoria generală și instituții constituționale, Editura CH. Beck, București, 2016.

-    Doina Micu, Garantarea drepturilor omului, Editura All Beck, București, 1998.

-    Victor Duculescu, Georgeta Duculescu, Revizuirea Constituției, Editura Lumina

Lex, București, 2002.

-    George Alexianu, Drept Constituțional, Editura Casei Școalelor, București, 1930.

-    Gheorghe  Iancu, Drept Constituțional și Instituții Politice, Editura All  Beck,

București, 2010.

-    André    Hauriou, Droit constitutionel et institution politiques, Editura

Montchrestien, Paris, 1972.

-    Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, Drept Internațional

Contemporan, Editura All Beck, București, 2000.

 

Articole

-    Marius Andreescu, Biserica și libertatea de conștiință la vreme de încercare, în revista Porunca Iubirii, Editura Agaton, Făgăraș, aprilie, 2020.

-    Marius Andreescu, Cum este posibilă restrângerea exercițiului unor drepturi într-o

societate democratică? Aspecte teologice și constituționale, în revista

Porunca Iubirii, Editura Agaton, Făgăraș, iunie 2020.

-    Marius Andreescu, Proporționalitatea, principiu al dreptului Uniunii Europene, în

Curierul Judiciar nr. 10/2010.

-    Marius Andreescu, Constituționalitatea recursului în interesul legii și a deciziilor pronunțate, în Curierul Judiciar nr. 1/2011.

-    Antonie. Iorgovan, Revizuirea Constituției și bicameralismul, în Revista de Drept

Public nr. 1/2001.

-    Diacon Alexandru Briciu, Sfântul Voievod Neagoe Basarab, prinț al păcii, articol publicat la 26 septembrie 2009 în ziarul Lumina.

-    Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Dimitrie

Cantemir – principe român și cărturar de talie europeană, București, 2016.

-    Genoveva Vrabie, Natura juridică a curților constituționale și locul lor în sistemul autorităților publice, în Revista de Drept Public, nr. 1/2010.

Carti din aceeasi categorie