Tomescu Cristina

Cristina TOMESCU este sociolog și cercetător principal III la Institutul de Cercetare a Calității Vieții, al Academiei Române. Este doctor în sociologie al Universității de Vest Timișoara din 2012, cu o lucrare în domeniul politicilor de sănătate. Este autor și coautor a numeroase rapoarte de cercetare, articole și capitole de cărți, în domeniul politicilor sociale, dezvoltării comunitare, evaluării de programe. A participat, în calitate de cercetător în numeroase proiecte cu finanţare naţională/internaţională în domeniile: evaluarea politicilor sociale, analize asupra comunităţilor de romi şi a integrării pe piaţa forţei de muncă a romilor, incluziune socială; dezvoltare comunitară.
crisdobos@yahoo.com

Carti ale acestui autor