Banciu Elena

EXPERIENŢA PROFESIONALĂnoiembrie 2013 – in prezent Consilier 1A Compartimentul Strategie și Comunicare – ANRMAPaprilie 2013-noiembrie 2013 Director de comunicare şi relaţii publice Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP), Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucureşti, România, 010873, www.anrmap.ro• Principalele activităţi şi responsabilităţi: - conduce, organizează, coordonează şi controlează activitatea şi personalul din cadrul Departamentului de comunicare şi relatii publice; - purtător de cuvânt - redactează comunicate şi întreţine relaţia cu mass-media Sectorul de activitate: public2005 – în prezent Lector universitar doctor Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice şi Facultatea de Drept - Universitatea Ecologică din Bucureşti, Bd.Vasile Milea nr.1G, Bucureşti, http://www.ueb.ro Titular de curs şi seminar la disciplinele: Comunicare politică, Comunicare şi Cultură organizaţională, Marketing politic, Logică juridică.• Principalele activităţi şi responsabilităţi: - concepe programa cursurilor şi seminariilor - organizează sesiuni de comunicări ştiinţifice Sectorul de activitate: privatseptembrie 2011 – Director de Departamentaprilie 2013Facultatea de Ştiinţele Comunicării, Universitatea Ecologică din Bucureşti Principalele activităţi şi responsabilităţi - coordonează activitatea cadrelor universitare Sectorul de activitate: privat - organizează evenimente universitare Sectorul de activitate: privat2007 – 2013 Avocat Baroul Bucureşti, Strada Dumitru Râureanu nr. 3, sector 5, Bucureşti Sectorul de activitate: public, in prezent suspendat 2008 Asistent curs Drepturile Omului Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Str. Vulturilor nr. 23, Bucureşti, http://www.inppa.ro• Principalele activităţi şi responsabilităţi: - conceperea şi susţinerea seminariilor de aplicare a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului în România şi Europa Sectorul de activitate: public2003 – 200 Expert parlamentar Camera Deputaţilor, Palatul Parlamentului, str. Izvor nr. 2 – 4, sector 5, Bucureşti, http://www.cdep.ro• Principalele activităţi şi responsabilităţi: - organizarea activităţii în comisiile Parlamentului (agenda, şedinţe, documentaţie) Sectorul de activitate: public2001 – 2004 Asistent universitar Facultatea de Psihologie, Universitatea Titu Maiorescu, Calea Văcăreşti nr.187, Sector 4, 004051, Bucureşti, www.utm.ro Discipline: Logica, Teorii ale Limbajului, Psiholingvistică, Psihologia comunităţilor naţionale, Filosofie• Principalele activităţi şi responsabilităţi: - susţinerea seminariilor - organizarea unor cercuri de lucru cu studenţii2000 Asistent director de program Prime Time World Broadcast, Nicolae Caramfil 59 Sectorul 1, Bucureşti Principalele activităţi şi responsabilităţi: - organizare program de divertisment în televiziune pentruEmisiunea “Academia Vedetelor”
?


1998 – 2001 Preparator universitar Facultatea de Psihologie, Universitatea Titu Maiorescu Disciplina: Logică Principalele activităţi şi responsabilităţi: - susţinerea seminariilor la disciplina Logică1996 -1997 Redactor Curierul Naţional, Str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, Bucuresti, sector 1, http://www.curierulnational.ro Principalele activităţi şi responsabilităţi: - Prelucrarea informaţiilor în format jurnalistic1995 – 1996 Redactor Revista VIP – Viaţa Invizibilă a Personalităţilor, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 23A, 70112 www.revistavip.net Principalele activităţi şi responsabilităţi: - Prelucrarea informaţiilor în format jurnalisticCarti ale acestui autor