Apan Rodica Diana

A)Activitatea didactică universitară

a)01.10.2006 şi în prezent lector universitar doctor, încadrat pe bază de contract de munca pe durată nederminată la Universitatea de Nord Baia Mare, Facultatea de Științe, Catedra de Discipline Economice; b)25.02.2002- 30.09.2006 lector universitar doctorand, încadrat pe bază de contract de munca pe durată nederminată la Universitatea de Nord Baia Mare, Facultatea de Științe, Catedra de Discipline Economice; c).10.1999-25.02.2002 cadru didactic asociat la Universitatea de Nord Baia Mare, Facultatea de Științe, Catedra de Discipline Economice.

B)Activitatea de avocat, consilier juridic şi jurisconsult

a)15.01.2002 şi în prezent avocat, Uniunea Natională a Avocaţilor din Romania, Baroul de Avocaţi Cluj, titular al Cabinetului de Avocat Dr. Apan Rodica Diana specializat în consultanţă juridică în domeniul Dreptului afacerilor; b)1.08.1988–15.01.2002 jurisconsult; consilier juridic; consilier juridic principal la Intreprinderea Retelelor Electrice Baia Mare şi respectiv la Sucursala Distributie Furnizare Transilvania Nord, Cluj Napoca.

Carti ale acestui autor