Leonardo Badea

Experienta profesională:


1.2007-prezent - Decan al Facultătii de StiinTe Economice2. 2004-2007 - Secretar Stiintific al Consiliului Facultătii


3. 2002-2004 - Secretar Stiintific al Consiliului Facultătii

4. 2000-2002 - Asistent universitar

5.1997 -2000 – Preparator universitarEducatie si formare:


1.2007 - Diplomă studii de Securitate natională

2.2005 - Doctor in economie domeniul contabilitate

3.1997 - Licentiat in finante, asigurări bănci si burse de valori

4.1993 - BacalaureatCărti, cursuri publicate:


Cărti, cursuri, manual

- Leonardo Badea –“Gestiunea portofoliului de titluri primare”, unic
autor, Editura Economică, Bucuresti, 2005, 175 pagini, ISBN, 973-709-157-4

- Leonardo Badea, Florina Mocanu -“Piete de capital”,autor
principal, Editura Economică, Bucuresti, 2007,200 pagini, ISBN, 978-973-709-
298-4

- Mihaela Teodorescu, Leonardo Badea – “Finantele
întreprinderii”, coautor, Editura Cartea StudenŃească, Bucuresti, 2007, 299
pagini, ISBN,978 -973- 8952-82-9


Cărti de specialitate:

- Alexandru Olteanu, coordonator, Leonardo Badea, Florin Manuel Olteanu –
“Management si elemente de marketing bancar”, coautor, Editura
Dareco, Bucuresti, 2003, 407 pagini, ISBN, 973-86130-9-4

- Leonardo Badea, Gabriel Cucui - “Modele de evaluare a societătilor
comerciale” autor principal, Editura Sirona, Bucuresti, 2002, 200 pagini, ISBN, 973-97914-1-7


Carti ale acestui autor