Hotca Mihai Adrian

Studii: licenţiat în drept (1997); master în ştiinţe penale (2004); doctor în drept penal (2007).

Specializări: Departamentul pentru pregătirea personalului didactic – Universitatea din Bucureşti, 2000.

Activitate: preparator universitar (1997-2001); asistent universitar (2001-2005); lector universitar (2005-2008); conferenţiar universitar (2008-2010); profesor universitar (2010-prezent); lector la Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, disciplinele Drept penal şi Drept contravenţional; secretar ştiinţific al Facultăţii de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti (2006-2009); decan al Facultăţii de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti (2009-2012); decan al Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Administrative, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti (din 2012), vicepreşedinte al Asociaţiei Juriştilor Practicieni din Domeniul Afacerilor; avocat coordonator al SCA Hotca & Asociaţii; avocat în Baroul Bucureşti (1998-prezent).

Publicaţii: autor sau coautor al mai multor monografii, cursuri universitare și articole de specialitate, dintre care amintim: Drept contravenţional. Partea generală, Ed. Editas, Bucureşti, 2003; Dicţionar de drept penal, Ed. Editas, Bucureşti, 2004; Noul Cod penal şi Codul penal anterior. Aspecte diferenţiale şi tranzitorii, Ed. Editas, Bucureşti, 2004; Regimul juridic al contravenţiilor, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012; Protecţia victimelor. Elemente de victimologie, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006; Noua lege a insolvenţei, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2006 şi 2008, Codul penal. Comentarii şi explicaţii, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007; Drept penal. Partea generală, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007; Infracţiuni prevăzute în legi speciale, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, 2010 și 2013; Bancruta frauduloasă, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008; Elemente de drept penal al afacerilor, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2009; Noul Cod penal şi Codul penal anterior. Aspecte diferenţiale şi tranzitorii, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009; Codul penal comentat (în colectiv), vol. I şi II, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012; Practică judiciară neunitară comentată, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012; Drept penal. Partea generală. Legea penală și infracțiunea, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012; Drept penal. Partea generală. Răspunderea penală și sancțiunile de drept penal, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013; Instituții de drept penal, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014; Noul Cod penal pe înțelesul tuturor, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015.

Carti ale acestui autor